تعبیر خواب

تعبیر خواب ببر – معنی دیدن خواب حمله ببر به انسان

4/5 - (4 امتیاز)

تعبیر خواب ببر – دیدن ببر در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب ببر - معنی دیدن خواب حمله ببر به انسان
تعبیر خواب ببر – معنی دیدن خواب حمله ببر به انسان

دیدن ببر در خوابتان بیانگر قدرت و توانایی شما در به کار بردن قدرت در موفقیت های مختلف است . بطور کلی دیدن ببر بیانگر این است که نیاز دارید نقش رهبری بیشتری به عهده بگیرید. در ادامه همچنان با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید

 

تعبیر خواب ببر

محمد ابن سیرین بصری گوید:

ببر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • ببر در خواب یک حیوان استثنایی است که تعابیر مربوط به حیوانات و درندگان دیگر درباره او صدق نمی کند زیرا این حیوان درنده و عظیم الجثه و در عین حال قشنگ و دوست داشتنی در خواب دشمن است اما دشمنی قوی و کریم.
 • دشمنی که شما به هیچ وجه توان مقابله و رو یارویی با او را ندارید اما همین دشمن کریم و مهربان و باگذشت است و چنانچه بر شما چیره شود بدون وارد آوردن آسیب کلی از شما می گذرد و پی کار خود می رود.

لیلا برایت می گوید:

اگر در خواب ببرى را مشاهده کردید، به این معنا است که یکى از دشمنان شما قصد آزار شما را دارد.

اگر در خواب ببینید که ببرى مدام شما را تعقیب مى‏کند، به این معنا است که شخصى به شما ضرر مى‏رساند.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب ببر : دشمنان بر سر راه شما پدیدار می شوند
 • به یک ببر نگاه می کنید : شانس در خانواده
 • شما یک بچه ببر اهلی دارید : از شما تقاضای ازدواج خواهد شد .
 • یک ببر می دود : یک بیماری خطرناک
 • یک ببر را می کشید : مراقب حسود باشید .
 • یک ببرماده بعد از زایمان می میرد : پول بدست می آورید .
 • یک ببر در سیرک : دوستان بسیار خدمتگذاری خواهید داشت .
 • یک ببر زنجیره شده : یک دشمن شما را غافلگیر میکند .
 • یک ببر شما راغافلگیر می کند : پریشانی و اضطراب بزرگ
 • یک ببر در حال غذا خوردن : ثروت بزرگی به شما نزدیک می شود.

 

تعبیر خواب ببر - معنی دیدن خواب حمله ببر به انسان
تعبیر خواب ببر – معنی دیدن خواب حمله ببر به انسان

تعبیر خواب حمله ببر

هانس کورت می گوید:

حمله‏ ى ببر در خواب ، تعبیرش آن است که شما در اثر یک شکست دچار یأس و ناامیدى میشوید. اگر در خواب مشاهده کنید که جلوى حمله‏ ى یک ببر را میگیرید، به این معنا است که به اهدافتان رسیده و در انجام کارهایتان موفق میشوید. اگر در خواب ببرى را در قفس ببینید، بیانگر شکست دشمنان است.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید ببری به طرف شما می آید ، نشانه آن است که از دست دشمنان آزار خواهید دید .

اگر خواب ببینید ببری به شما حمله می کند ، نشانه آن است که عدم موفقیت ، شما را غرق در نومیدی خواهد ساخت .

اگر خواب ببینید حمله ببری را دفع می کنید و او را از خود دور می سازید ، نشانه آن است که در تمام کارهای خود پیروز و موفق خواید شد .

اگر خواب ببینید ببری از شما می گریزد ، نشانه آن است که بر مخالفان پیروز خواهید شد . و مقام مهمی را از آن خود خواهید کرد .

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببر به شما حمله کند مورد تجاوز دشمن قرار می گیرید و چنانچه از پیش روی او بگریزید ایمن می شوید زیرا فرار از مقابل ببر ایمنی تعریف شده و اگر ببر را فراری دهید پیروز خواهید شد.

 

 

تعبیر خواب پوست و استخوان ببر

ابراهیم کرمانی گوید:

پوست و استخوان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است.

اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.

منوچهر تهرانی می گوید:

پوست ببر در خواب مالی است که بدون زحمت و تلاش بدست می‌آید و چنانچه در خواب ببینید پوست ببر گسترده و روی آن نشسته‌اید پول  به شما می‌رسد که خیالتان را راحت می‌کند و برای سال‌های آینده تأمین خواهید یافت.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن زیراندازی از پوست ببر در خواب، نشانه آن است که در موقعیتی قرار خواهید گرفت، که از تفریح و آرامش لذت بسیار خواهید برد.

 

تعبیر خواب ببر - معنی دیدن خواب حمله ببر به انسان
تعبیر خواب ببر – معنی دیدن خواب حمله ببر به انسان

تعبیر خواب شنیدن غرش ببر

در سر زمین رویاها آمده:

صدای غرش یک ببر را می شنوید : غم بزرگی باعث ناراحتی شما می شود.

 

تعیبر خواب جنگیدن با ببر

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می‌گریخت از دشمن ایمن گردد.

منوچهر تهرانی می گوید:

 • اگر در خواب ببینید که با ببر رو به رو قرار گرفته اید خواب شما خبر می دهد که در آینده با چنین دشمن قوی پنجه برخورد می کنید که گیج و متحیر می مانید و نمی دانید در مقابل او چه موضعی بگیرید.
 • اگر در خواب دیدید که با ببر می جنگید با دشمنی دارای خصوصیات نقل شده در بالا دست و پنجه نرم می کنید و الزاما درگیر می شوید.

 

تعبیر خواب دیدن ببر در قفس

 آنلی بیتون می گوید:

دیدن ببرهای محبوس در قفس حیوانات ، نشانه آن است که بر دشمنان خود چیره می شوید .

تعبیر گری می گوید:

دیدن یک ببر در قفس، بیانگر احساسات سرکوب شده است که در آستانه لبریز دن هستید

در سرزمین رویا ها آمده:

یک ببر در قفس : مرگ یک شخصیت مهم

 

شما می توانید تعابیر مرتبط با تعبیر خواب ببر را در قسمت پایین مشاهده کنید

تعبیر خواب باغ وحش ، تعبیر خواب خر ، تعبیر خواب عقاب

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۴ دیدگاه ها

 1. سلام خسته نباشید ، من دیشب خواب دیدم ، از دبیرستان خارج شدم منتظر یکی بودم ببینمش داخل محوطه جنگل مانند روبه رو مدرسه یهو دوتا ببر حمله کردن بهم هرچی بیشتر فرار میکردم تعدادشون بیشتر میشد چنتا شیرم بودن ، لحظه ای که از خواب بیدار شدم در اصل هنوز خواب بودم یعنی خواب تو خواب شده بود نمیدونم تونستم منظورمو برسونم یا نه ، وقتی بیدار شدم زبونم بند اومده بود روی دستام رد چنگاشون بود میسوخت ازشون خون میچکید انگار چند جای بدنم شکسته بود رفتم بالا سر مامانم (بابام خونه نبود انگار) نا مفهوم شرو کردم حرف زدن حس میکردم هر ثانیه ممکنه بمیرم مامانم خیلی ترسید منو برد بیمارستان بابامم بعدش اومد دکتر که معاینم کرد بابامو برد بیرون باهاش حرف زد یچیزایی شنیدم انگار یه تومور تو سرم بود ، این خواب واقعا ذهنمو بهم ریخته ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  1. زهرای عزیز
   شما در اثر یک شکست دچار یاس و ناامیدی شده اید که مقصر ان را خودتان میدانید و از این بابت عذاب وجدان در خود حس میکنید.

   1. سلام
    من خواب دیدم در باغی پر از ببر به همرا خانواده هستم.
    بعد یک جانور و ببری بسیار عظیم به یک عزیز من حمله میکند
    من چندین دقیقه ای می ترسم بعد به او حمله می کنم
    و از اونجا میریم و عزیز من با خوشحالی می گوید ای کاش باز به اینجا بیاییم

 2. سلام من خواب دیدم روی پشت بام خونمون خوابیده بودیم بعد من یهو دیدم که به ببر داره تو کوچه قدم میزنه ترسیدم و دخترم و گرفتم و گفتم بیا فرار کنیم از دست ببر رفتیم توی خونه همسایه قائم شدیم.بعدش متوجه شدم که شوهرم نقشه کشیده که از طریق ببر من و بچه هام رو بکشه و شوهرم همش در تلاش بود که ما از خونه همسایه جایی که قائم شده بودیم بکشونه بیرون که ببره ما رو بکشه ومن خیلی می‌ترسیم و همش در حال فرار از شوهرم و ببر بودم .در آخر ببره من و پیدا کرد و خاست که من و بکشه بعد من متوسل شدم به حضرت ابالفضل و ازشون کمک خاستم.دیدم یک دفعه ببره ناپدید شد.تعبیرش چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا