تعبیر خواب

تعبیر خواب قطار – دیدن قطار در خواب چه مفهومی دارد؟

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

تعبیر خواب قطار – سوار قطار شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب قطار - دیدن قطار در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب قطار – دیدن قطار در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب قطار چیست؟ قطار در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و اگر برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است امدن و رسیدن قطار گویای تداوم و نسلسل اموری است که در دست انجام دارید اگر ببیینید قطاری می اید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید به دیدار بیگانه ای خوشنود می شوید و اگر بیگانه ای از آن پیدا شود خبری خوش به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید .

تعبیر خواب قطار

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید قطاری با سرعت زیاد به پیش می رود ، نشانه آن است که به سرعت بر ثروت شما افزوده خواهد شد و سفرهایی به خارج از کشور خواهید داشت .

دیدن قطار از کار افتاده در خواب ، علامت آن است که در صرفه خود با دردسرهای فراوان روبرو خواهید شد ، و به علت تنگ دستی از سفر کردن منصرف خواهید شد .

دیدن قطار شکسته و خراب در خواب ، نشانه از دست دادن ثروت و دارایی است .

4- اگر خواب ببینید با قطاری مسافرت می کنید که اصلاً ریلی ندارد ، علامت آن است که نگران موضوعی خواهید بود که سرانجام معلوم می شود ، برایتان منبع سود و منفعت بوده است .

5- دیدن قطارهای باربری در خواب ، نشانه آن است که در اثر تغییر و تحولاتی که در زندگی شما روی خواهد داد به مقامی برتر دست خواهید یافت

در سر زمین رویاها آمده:

خواب قطار : مجبور خواهید شد فوراً به کارهایتان سرو سامان بدهید .

قطارپستی : کارها بخوبی پیش خواهند رفت .

قطار تجارتی : یک ملاقات جالب در پیش است .

تنها در یک قطار سفر می کنید : یک محکمه بنفع شما به پایان می رسد .

با فامیل خود در قطار سفر می کنید : پیشرفت نصیب شما خواهد شد .

به اتفاق دوستانتان در قطار سفر می کنید : پول بدست می آورید .

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

اگر دیدید خودتان سوار قطار هستید و از پنجره آن به بیرون نگاه می کنید و مناظری را می بینید که از پیش چشم شما می گذرند تحولی بنیادی در زندگی شما پدید می آید. وضع شما از آچه هست بهتر نخواهد شد اما تحولی بی تردید اتفاق می افتد.

 

تعبیر خواب قطار آمدن و رفتن قطار

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

قطار را در خواب اگر ببینید که می آید خوب است و قطار را در خواب اگر ببیند برود خوب نیست و مفارقت و جدایی است. آمدن و رسیدن قطار گویای تداوم و تسلسل اموری است که در دست انجام دارید.

اگر ببینید قطاری می آید و شما به استقبال مسافر آشنایی می روید به دیدار بیگانه ای خشنود می شوید. اگر بیگانه ای از قطار پیاده شود خبری خوش به شما می رسد یا مهمانی برایتان می آید.

اگر خودتان در قطار بودید که قصد عزیمت داشتید تحولی در زندگی شما پدید می آید. اگر دیدید قطاری توقف کرده و شما از آن پیاده شدید از انجام کار بزرگی فراغت می یابید.

 

تعبیر خواب صدای قطار

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

صدای سوت قطار خبری است که از مسافر یا غایبی به شما می‌رسد.

آنلی بیتون می گوید:

شنیدن صدای سوت قطار در خواب، علامت آن است که با قبول پیشنهادی غیر منتظره در زندگی پیشرفت خواهید کرد.

شنیدن صدای قطاری که هر دم به شما نزدیک می‌شود، نشانه آن است که در کشور تغییراتی رخ خواهد داد که برای تمام سطوح جامعه مطلوب و سودمند است.

 

تعبیر خواب قطار - دیدن قطار در خواب چه مفهومی دارد؟
تعبیر خواب قطار – دیدن قطار در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب ایستگاه قطار

لوک اویتنهاو می گوید :

ایستگاه قطار : مسافرت کوتاه

تماشای ایستگاه قطاراز دور : یک مهمان ناخوانده

لیلا برایت می گوید:

مشاهده ایستگاه راه آهن در خواب، نشانه‏ى تغییر و تحولات جدید و خوشایند در زندگى است.

اگر در خواب ببینید که در راه آهن قدم مى‏زنید، به این معنا است که هدیه‏اى دریافت مى‏کنید.

 

تعبیر خواب قطار در حال حرکت

منوچهر مطیعی تهرانی می‌گوید:

وفتی سوار قطار می‌شویم البته خودمان می دانیم که به کجا می‌خواهیم برویم ولی اگر قطار مسیر خود را تغییر دهد از شهر و دیار دیگر سر در می‌آوریم که با مقصد ما فاصله ای زیاد دارد. در زندگی نیز هدف ما مشخص است و می‌کوشیم که به سعادت برسیم ولی در زندگی ما را به جایی می‌برد که نمی‌خواهیم.

گاهی این تحول و تغییر مسیر ارادی است و گاهی غیر ارادی. آن چه غیر ارادی است در خواب به صورت ترن و سوار شدن در ترن ظاهر می شود و به ما هشدار و بینائی می دهد.

اگر در خواب دیدید که ایستا ده اید و قطار از راه می رسد و قطار حرکت می کند و یا از دور حرکت یک قطار را می بینید سفری برای شما پیش می آید. مشاهده ترن در هر حالت به شرطی که سوار آن نباشید صرفا یک مسافرت است که بیننده خواب می رود.

زمان سفر شما به دوری و نزدیکی قطار از شما مربوط است و طول سفر به اندازه قطار و کوپه های آن. صدای سوت ترن خبری است که از مسافر یا غائبی به شما می رسد.

 

تعیبر خواب ترن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

ترن زندگی است و کوپه خانواده. معبران خارجی تا آن جا که نوشته هایشان را به دست آورده ام ترن و قطار را زندگی تعبیر کرده اند و کوپه را خانواده دانسته اند که تعریفی درست به نظر میرسد. اگر درون یک کوپه بودید آن ها که هستند افراد خانواده شما را تشکیل می دهند.گر ترن شلوغ باشد عده زیادی با شما سرنوشتی مشترک خواهند داشت و اگر تنها بودید راه را به تنهائی می پیمائید. کسانی که در ترن با شما هستند همان کسانی می باشندکه با شما اشتراک سرنوشت خواهند داشت

 

تعبیر خواب لکوموتیو

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک لکوموتیو : سفرهای بسیاری در پیش دارید

یک لکوموتیو بطرف شما می آید : دوستان می آیند

یک لکوموتیو از شما دور می شود : معشوقتان شما را ترک می کند

یک لکوموتیو با سرعت زیاد : علامت پیشرفت سریع و رسیدن به ثروت

یک لکوموتیو کهنه و غیره قابل استفاده :پول ازشما رو برمی گرداند

دو لکوموتیو که به یکدیگر وصل هستند : بلاهای بسیاری در انتظارشما هستند

 

مطالب مرتبط

تعبیر خواب اتومبیل ، تعبیر خواب گاری  ، تعبیر خواب آتش نشانی 

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

‫۲ دیدگاه ها

 1. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه . خواب دیدم که یک قطار از راه میرسه و من و خواهر و مادرم وهمچنین سه تا از خانم های فامیل که یکیشون فوت شدن سوار قطار شدیم (اشخاص دیگری هم بودن و قطار شلوغ بود ولی من فقط اینهارو میشناختم) حین سوار شدن یکی از خانمها که زنعموی من هست محکم دستم رو گرفت و توی سوارشدن بهم کمک کرد. بعد ازاینکه کمی قطار حرکت کرد واگن های جلویی خراب شدن و انگار افتادن توی گودال ولی واگن ما سالم بود و از قطار پیاده شدیم . با اینکه قطار خراب شده بود من اصلا احساس ناراحتی نمیکردم.

 2. در واقعیت اینه که من با گروهی سفر میرفتم همیشه طبیعت گرد بودیم که با یک نفرشون رابطه عاشقانه داشتم و الان جدا شدم مدتها و دیگه باهاشون سفر نمیرم
  ساعت ١١ صبح امروز خواب دیدم که انگار با این گروه می‌خوام با قطار به سفر برم و دیدم از ارایشگاه اومدم بیرون احساس میکردم که موهامو کوتاه کردم و ارایشگاه انگار در سالن قطار بود
  دست من کیفی بود متوسط رو به بزرگ که کیف دستیم بود و من همش تمرکزم روش بود دزدیده نشه و همش استرس داشتم که با این پسر قطع رابطه ام چیجوری قبول کرده من به این سفر برم و همش دو دل بودم برم هی دلم میخواست برم ولی ذهنم قبول نمیکرد که برم و ساکمم خونه بود انگار اماده بود و دیدم نمیرسم برم بیارمش و نمیرسم به قطار در این حین فکر کردن یکی از بچه های گروه رو دیدم که پسر بود و موهاشو کوتاه کرده بود بهش گفتم چقدر خوب شده قیافت بعد صدای قطار رو هی شنیدم ولی خود قطار رو ندیدم و اون پسر همگروهیم هم ازم خداحافظی کرد و با خوشحالی و سرعت رفت که به قطار برسه
  و همش انگار منتظر بودم دوست پسرمو که قطع رابژه ام ببینم ولی برای جای تعجب داشت که چرا من اینهمه تو سالن قطار بودم ندیدمش
  من از سالن قطار اومدم بیرون دم تاکسیها همشم در فکر رفتن نرفتن بودم که گفتم ولش کن و از خواب پریدم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا