تعبیر خواب

تعبیر خواب چتر – دیدن چتر شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟

5/5 - (1 امتیاز)

انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب چتر از نظر علما

تعبیر خواب چتر - دیدن چتر شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چتر – دیدن چتر شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب چتر چیست؟ باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود غم و اندوه است لذا چتر وسیله دفاعی است در مقابل غم ها و غصه هائی که پیش می آید. برای زن، شوهر و پناهگاه است. برای مطالعه بقیه تعابیر با مجموعه تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب چتر

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد.

اول: سلطنت.

دوم: ثروت.

سوم: مرتبت و عزت.

چهارم: ریاست و مقام و منزلت.

پنجم: رفعت و سر بلندی.

ششم: ولایت و حکومت.

هفتم: صحبت وهمنشینی با بزرگان.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند بر بالای سر او چتر می بردند، دلیل که اگر از اهل آن بود، پادشاهی یابد، اگر از اهل آن نباشد، دلیل که بزرگی یابد. اگر بیند چتر پادشاه در دست داشت، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود.

لوک اویتنهاو می گوید :

چتر : توصیه به رعایت احتیاط

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید دیگران چتر به دست دارند ، علامت آن است که از طرف مؤسسه خیریه از شما درخواست کمک خواهد شد .

اگر خواب ببینید هنگام بارندگی یا هنگام تابش نور آفتاب چتری برفراز سر خود گرفته اید ، علامت آن است که به سعادت و خوشبختی بی نقص دست خواهید یافت .

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما یک چتر دارید : شادی
 • یک چترحمل می کنید : ناامیدی و ناراحتیهای کوچک
 • یک چتر باز می کنید : یکنفر به شما کمک خواهد کرد .
 • یک چتربازشده در منزل : بدشانسی بزرگ
 • دیگران یک چتر بازشده دارند : علامت متولد شدن یک دختر
 • دیگران یک چتر بسته دارند : بیماری

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب باران + تعبیر خواب بارش باران و خیس شدن زیر باران

 

تعبیر خواب چتر زیر باران

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی انسان ریخته شود غم و اندوه است لذا چتر وسیله دفاعی است در مقابل غم ها و غصه هائی که پیش می آید. برای زن، شوهر است و پناهگاه و نقطه اتکا

ابن سیرین می گوید:

اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت می یابد.

 

تعبیر خواب چتر - دیدن چتر شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چتر – دیدن چتر شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گم کردن چتر

آنلی بیتون می‌گوید:

گم کردن چتر در خواب، علامت آن است که با فردی که اعتماد شما را نسبت به خود جلب کرده است، اختلافی پیدا خواهید کرد.

 

تعبیر خواب باز نکردن چتر

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر باران ببارد و چتر داشته باشید و باز نکنید غم وغصه بر سر شما می‌بارد و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی‌برید.

 

تعبیر خواب چتر رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

سیاه

چتر سیاه نیکو است ولی

سبز

چتر سبز خرمی و نشاط است

رنگی

اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می‌رسد و اگر مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می‌یابد.

زرد

چتر زرد غم و بیماری است

سفید

چتر سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مشکلات است.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب برف + تعبیر خواب باریدن و آب شدن برف

 

تعبیر خواب قرض دادن و قرض گرفتن چتر

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید چتر خود را به دیگری قرض می‌دهید، علامت آن است که با یکی از دوستان صمیمی خود سوء تفاهم پیدا خواهید کرد.

اگر خواب ببینید از کسی چتر قرض می‌گیرید، علامت آن است که دوستان ریاکار به زندگی شما آسیب وارد خواهند ساخت.

در سر زمین رویاها آمده:

یک چتر قرض می کنید : سوءتفاهم با یک رفیق

یک چتر قرض می دهید : دوستان بد باعث عذاب شما خواهند شد .

 

تعبیر خواب چتر سوراخ و پاره

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چتر سوراخ شکست است برای بیننده خواب. چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد شوهرش بیکار می‌شود.

لوک اویتنهاو می‌گوید:

چتر پاره: توهم

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چتری تکه پاره شده در خواب، علامت آن است که دشمنان می‌کوشند شما را نزد دیگران بد جلوه بدهند.

اگر خواب ببینید چتری که در دست دارید سوراخ است، علامت آن است که وجود دوستان و همراهان خود احساس نارضایتی خواهید کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

یک چترسوراخ شده : معشوقتان شما را خواهد رنجاند.

 

آن‌طور که از تعبیرها معلوم است در این‌جا منظور چتری است که بالای سر افراد بزرگ و سرشناس برای محافظت از آفتاب یا نشان دادن جاه و مقام استفاده می‌شده و نه چتری که برای محافظت در برابر ریزش برف و باران استفاده می‌شود.

 

تعبیر خواب چتر - دیدن چتر شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب چتر – دیدن چتر شکسته در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب چتر آفتابی

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن چترآفتابی در خواب ، نشانه کسب لذتهای نامشروع است .
 • اگر دختری چتر آفتابی به خواب ببیند ، علامت آن است که به سرگرمیهایی پرچ و بیهوده خود را مشغول می کند .
 • اگر خواب ببینید دختران جوان چتر آفتابی به دست دارند ، نشانه آن است که به سعادت و شوقی وافر خواهید رسید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب تگرگ ، بارش تگرگ در خواب چه مفهومی دارد؟

 

تعبیر خواب چتر آفتابی شکسته

آنلی بیتون می گوید:

دیدن چتر آفتابی شکسته در خواب ، نشانه بیماری و مرگ است .

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام و وقت بخیر امیدوارم که حالتون خوب باشه من دیشب خواب دیدم که توی یک اتوبوسی روی صندلی نشستم و داریم میریم مسابقات انگار به یک مسابقه میریم یه مسابقه گروهی بود و ما تو اتوبوس نشسته بودیم و داشتیم اعزام می شدیم انگار هوا بارونی بود و من داشتم دنبال چترم میگشتم زیر صندلی ها بالای قسمتی که کیف ها رو میزارن من درگیر پیدا کردن چتر بودم توی خوابم انگار چتر داشتم ولی هرچی گشتم چتر پیدا نمی کردم در صورتی که تمام هم‌تیمی‌های من چتر داشتن و این من بودم که انگار چت روم گم شده بود بعدش که خیلی درگیر پیدا کردن چتر بودم زیر تمام صندلی ها چتر دونه دونه بود همه مشکی بودند ولی هیچ کدوم مال من نبود یک لحظه اومدم بیام سمت پایین همین که برگشتم و سمت بالا رو نگاه کردم دیدم به جای تمام صندلی ها تخت خواب تک نفره است و هر کی روی یک تخت نشسته و تخت ها منظم مثل خوابگاه هست و باز هم چنان دنبال چتر می گشتم و بعدش کلا بیخیال شدم و انگار تخت هم نداشتم تو اون اتوبوسی که قرار بود بریم مسابقات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا