تعبیر خواب

تعبیر خواب دانشگاه – رفتن به دانشگاه در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (23 امتیاز)

انواع تعابیر مختلف تعبیر خواب دانشگاه

تعبیر خواب دانشگاه - رفتن به دانشگاه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دانشگاه – رفتن به دانشگاه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دانشگاه چیست؟ دیدن دانشگاه در خواب بیانگر این است که شما دچار تغییر اجتماعی یا فرهنگی می شوید شما می خواهید که دانش و آگاهی تان را گسترش دهید بیانگر این است که الان زمان خوبی برای شماست که چیزهای جدید را تجربه و امتحان کنید. با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب دانشگاه

امام صادق (ع) می فرمایند:

دیدن دانشگاه در خواب بر ده وجه است که هر کدام معنی جداگانه میدهند

اول: تیغ

دوم: عز و جاه

سوم: مرتبه

چهارم: هیئت

پنجم: منزلت و مرمت

ششم: نیکوئی

هفتم: تزویج

هشتم: مال

نهم: فرزند

دهم: گرامی شدن

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید از دانشگاهی دیدن می کنید ، دلالت بر آن دارد که در آینده به خاطر فرصتهایی که در اثر کاهلی از دست خواهید داد ، متأثر می شوید .
 • اگر خواب ببینید مالک آموزشگاهی هستید و یا در آن زندگی می کنید ، نشانه آن است که به کسب دانشی خواهید پرداخت که برایتان ثمری نخواهد داشت و آرزوهایتان بر باد خواهد رفت .
 • اگر کسی خواب ببیند بعد از اتمام دوره تحصیلی خود مجدداً به دانشگاه باز می گردد ، نشانه آن است که خود را در مقابل درخواستهایی که از او می شود ناتوان خواهد دید .

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک دانشگاه : باید توجه بیشتری به تحصیلتان بکنید .
 • شما به داشگاه میروید : شما دارای استعدادهای بسیاری هستید.
 • فرزندان شما به دانشگاه میروند: مخالفان شما کاری از پیش نخواهند برد.
 • شما استاد دانشگاه هستید : بیمار خواهید شد.

 

تعبیر خواب قبولی دانشگاه

معبران می گویند:

اگر دیدی که برای رفتن به داشنگاه حریص هستی و پافشاری میکنی دلیل که زن بسیار خواهد و بر جماع حریص باشد.اگر در دانشگاه خود را میان دختران بدحجاب دیدی دلیل که او را در راهی بدعت و گمراهی پدید آید و اعتقاد در دین مسلمانی ندارد.

 

تعبیر خواب دانشگاه - رفتن به دانشگاه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دانشگاه – رفتن به دانشگاه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کلاس های دانشگاه

مولف می گوید:

کلاس های دانشگاه نشان دهنده ی فشصلت و برتری است پیشرفت چشمگیر در امور و همچنین دستیابی به موفقیت و پیدا کردن ارزش و ارجمندی از تعابیر دیدن کلاس های مختلف دانشگاه است

 

تعبیر خواب دانشکده

آنلی بیتون می گوید:

 • دیدن دانشکده در خواب ، علامت آن است که به مقامی منصوب می شوید که مدتها در انتظارش بودید .
 • اگر خواب ببینید پس از اتمام تحصیلات خود دیگر بار در حال ثبت نام در دانشکده هستید ، نشانه آن است که در کار پسندیده ای امتیاز به دست می آورید.

 

تعبیر خواب دانشجو

معبران می گویند:

 • خواب دیدن اینکه دانشجو هستید بیانگر این است که شما نیاز به درک بهتر چیزی دارید. یادگیری وجود دارد که نیاز است فراگیرید تا در زندگی پیش روید
 • اگر شما در زندگی واقعی دانشجو هستید ، پس خواب ممکن است فقط بازتابی از کسی باشد که شما هستید و اهمیت خاصی نداشته باشد

 

هم اکنون مطالب پیشنهادی ما را مطالعه کنید

تعبیر خواب تابستان ، تعبیر خواب بهار ، تعبیر خواب پاییز

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دکمه بازگشت به بالا