واکسن زدن در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید تا دچار مشکلات نشوید. در ادامه تعابیر مختلف تعبیر خواب واکسن زدن را از دیدگاه معبران مختلف را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. برای مشاهده تعابیر بیشتر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب واکسن + تعبیر خواب واکسن زدن و تزریق واکسن

تعبیر خواب واکسن + تعبیر خواب واکسن زدن و تزریق واکسن

 

تعبیر خواب واکسن زدن

لیلا برایت می گوید:

تزریق واکسن، نشانه‏ى آن است که از ستم ظالمان نسبت به افراد ضعیف ناراحت شده و سعى دارید تا از آنان حمایت کنید.

آنلی بیتون می گوید:

واکسن زدن در خواب، بیانگر آن است که باید در انجام کارهایتان دقت بیشترى داشته باشید تا دچار مشکلات نشوید.

اگر خواب ببینید کسی به شما واکسن تزریق می کند ، نشانه آن است که فریفته زیبایی زنی خواهید شد که به احساسات عاشقانه شما پاسخ منفی خواهد داد .

اگر دختری خواب ببیند کسی به پای او واکسن تزریق می کند ، نشانه آن است که در اثر خیانت به کسی ، روسیاه خواهد شد .

در سر زمین رویاها آمده:

  • به شما واکسن می زنند : به کسی که لیاقتش را ندارد بیهوده محبت نکنید .
  • شما احتیاج به واکسن ندارید : عقلتان بر احساستان پیروز است .
  • دیگران واکسینه می شوند : در امور مالی احتیاط کنید .
  • یک پرستار به شما واکسن می زند : با موانع بسیاری روبرو می شوید .
  • دیگران به شما واکسن می زنند : مخالفان باعث تلف شدن وقت شما خواهند شد .

 

 

تعبیر خواب واکسن زدن به دیگران

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به دیگران واکسن تزریق می کنید ، نشانه آن است که تلاش شما برای به ثمر رساندن کاری به شکست می انجامد .

اگر خواب ببینید به دیگران واکسن تزریق می کنید ، نشانه آن است که تلاش شما برای به ثمر رساندن کاری به شکست می انجامد .

 

تعبیر خواب کزاز

در سر زمین رویاها آمده:

شما کزاز دارید : یک فاجعه در پیش است.

دیگران کزاز دارند : پول از دست می دهید.

شما بر اثر کزاز می میرید : به شما خیانت میشود.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید.

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب واکسن + تعبیر خواب واکسن زدن و تزریق واکسن
6 رای، میانگین: (4.3) (86.67%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار