تعبیر خواب پیروزی چیست؟ پیروز شدن در خواب بیانگر اعتماد و تواتایی هایتان است. شما به دنبال این هستید که در این دوره ای که قرار دارید انگیزه کسب کنید. برخی اوقات به تصور کردن یا تصویر سازی موفقیت نیاز دارید ، قبل از اینکه واقعا به آن دست یابید. برای مطالعه تعیبر خواب  پیشرفت کردن و تعبیر خواب استعفا به پست های قبلی ما سری بزنید.

 

تعبیر خواب پیروزی - پیروز شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب پیروزی – پیروز شدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیروزی

لیلا برایت می گوید:

اگر خواب بینید که در جنگى پیروز شده‏اید، نشان‏دهنده‏ى رسیدن به موفقیت‏هاى کوتاه مدت است.

هانس کورت می گوید:

پیروزى در انجام کارها، در خواب بیانگر آن است که مقابل دشمنانتان ایستادگى مى‏کنید.

آنلی بیتون می گوید:

  • خواب پیروزی : بدبختی در کمین است .
  • شما بر شخصی پیروز میشوید : پول و احترام
  • یک پیروزی برای ارتش : دیگران شما را مورد تمسخر قرار خواهند داد.
  • یک پیروزی سیاسی : مالیات شما بیشتر خواهد شد.
  • شما عضو یک گروه موفق هستید : در مشاجرات دیگران شرکت نکنید.

 

تعبیر خواب غلبه کردن و پیروز شدن

تعبیر گران می گویند:

اگر در خواب بیند که با خصم غلبه کرد و چیره شد، دلیل است که بر دشمن غالب شود. اگر به خلاف این بیند دشمن بر وی ظفر یابد.

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

تعبیر خواب پیروزی – پیروز شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
3 رای، میانگین: (4.3) (86.67%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار