در این مجموعه از نماگرد انواع تعابیر و معانی مختلف تعبیر خواب ویلا را برای شما عزیزان آماده کرده ایم. دیدن ویلا در خواب خوش‌ یمن‌ است‌ ونشان‌ می‌دهد که‌ از بخت‌ و اقبال‌ بلندی‌ برخوردارید. با ادامه تعابیر همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب ویلا - معنی دیدن ویلا در خواب چیست؟

تعبیر خواب ویلا – معنی دیدن ویلا در خواب چیست؟

 

تعبیر خواب ویلا

تعبیرگران می گویند:

اگر خواب‌ ببینید که‌ در یک‌ ویلا هستید، یعنی‌ برای‌ شاد و خوشحال‌ بودن‌ نیازی‌ به‌ چیزهای‌ دنیوی‌ ومادی‌ ندارید. هم‌ چنین‌، احتمالا بایستی‌ آرام‌تر باشید، به‌ خودتان‌ استراحت‌ دهید، خیلی‌ از خودتان‌ کارنکشید و سخت‌ نگیرید.

در سر زمین رویاها آمده:

یک ویلا در آتش : شما به جنگ خواهید رفت .

اگر خود را در ویلایی دیدید به سفری خواهید رفت که برایتان پشیمانی به همراه خواهد داشت

 

تعبیر خواب ویلای شیک و مجلل

مولف می گوید:

اگر ویلا در خوابتان‌ خیلی‌ شیک‌ و مجلل‌ باشد، این‌ خواب‌ خوش‌ یمن‌ است‌ ونشان‌ می‌دهد که‌ از بخت‌ و اقبال‌ بلندی‌ برخوردارید و آینده‌ با شما مهربان‌ و خوش‌ رفتار خواهد بود.

در سر زمین رویاها آمده:

یک ویلای زیبا : بزودی شانس بزرگی در پیش دارید .

 

 

تعبیر خواب ساختن ویلا

در سر زمین رویاها آمده:

یک ویلا می سازید : بر مخالفان خود غلبه می کنید

 

تعبیر خواب ویلای قدیمی و خرابه

معبران غربی می گویند:

اگرویلا در خوابتان‌ خیلی‌ قدیمی‌، نیمه‌ ویران‌ یا مخروبه‌ باشد، یعنی‌ ممکن‌ است‌ در دستیابی‌ به‌ موفقیت‌ دریک‌ پروژه‌ و کار فعلی‌ با دردسر و مشکل‌ مواجه‌ شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

یک ویلا که بواسطه زلزله خراب شده : کمبود و تباهی

یک ویلای دهاتی : آرزوها و امیدهایتان برآورده خواهند شد

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب ویلا – معنی دیدن ویلا در خواب چیست؟
7 رای، میانگین: (4.3) (85.71%)

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار