تعبیر خواب

تعبیر خواب روستا + تعبیر خواب ده و دهکده

4.5/5 - (4 امتیاز)

معنی و مفهوم دیدن روستا ( ده) در خواب چیست؟

تعبیر خواب روستا + تعبیر خواب ده و دهکده
تعبیر خواب روستا + تعبیر خواب ده و دهکده

تعبیر خواب روستا (ده ) چیست؟ دیدن روستا در خواب بیانگر محدودیت است، شما نیاز دارید قوانین را دنبال کنید . البته دیدن روستا در خواب تعبیر های مختلفی دارد اگر برای مطالعه تعابیر گفته شده تمایل دارید با ما همراه باشید

 

تعبیر خواب ده و روستا

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کار مهمی در پیش و در دست اجرا دارید و در خواب ده و یا روستای معمور ببینید خوب است و نوید دهنده این که کار شما به درستی و به دل خواه انجام می گیرد و به مقصود می رسد و اگر کاری در دست انجام ندارید و چنان دهی در خواب ببینید خواب شما خبر می دهد که به زودی دست به انجام کاری سازنده می زنید که در صورت توفیق به رفاه و نعمت و آسودگی می رسید.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر کسی بیند در روستا یا جایگاهی مجهول بود، دلیل خیر بود. اگر بیند که به جایگاهی معروف بود نیکو نبود. اگر بیند از روستا به شهری رفت، دلیل که از فتنه و بلا ایمن شود و کارش به نظام گردد. اگر بیند از شهری به روستا گشت، تاویلش به خلاف این است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

دیدن روستا در خواب، بر هلاکت و ستمکاری دلالت دارد.

لوک اویتنهاو می گوید :

 • روستا : زندگی آرام
 • روستای ییلاقی آباد: خوشبختی
 • روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل
 • روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی
 • صاحب روستایی بودن : آسایش مادی

 

تعبیر خواب زندگی کردن در روستا

آنلی بیتون می گوید:

 • اگر خواب ببینید در روستایی زندگی می کنید ، علامت آن است که همواره از سلامتی کامل بهره مند خواهید بود .
 • اگر کسی خواب ببیند از خانه روستایی که زمان جوانی در آن می زیسته است دیدار می کند ، علامت آن است که خبرهایی دلپذیر از طرف دوستانی که دور از او زندگی می کنند به دستش خواهد رسید .

ابن سیرین می گوید:

اگر دهی دیدید و احساس کردید که به خودتان تعلق دارد، آن ده کار شما است و نتیجه ای است که عایدتان می شود.

 

تعبیر خواب ده و روستای خرابه

آنلی بیتون می گوید:

دیدن روستایی ویران شده در خواب ، علامت آن است که دردسر یا اندوهی به زودی گریبانتان را خواهد گرفت .

ابن سیرین می گوید:

چنان چه در خواب از دور ده آبادی را ببینید هدف درخشانی در پیش دارید و اگر ده مخروبه و ویران باشد نتیجه ای که عایدتان می شود بد است و مطلوب نیست.

 

تعبیری خواب ورود یا خروج از روستا (ده)

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر ببینی از روستا بیرون آمده‌ای، تعبیرش خوب است.
 • اگر ببینی از روستا به شهر آمده‌ای، یـعـنـی کار تو رو به راه می‌شود و از بلا و گرفتاری و فتنه در امان می‌مانی .
 • اگر ببینی وارد روستا شده‌ای، تعبیرش بد می‌باشد،‌‌‌‌‌ و یا اگر ببینی از شهر به روستا آمده‌ای، یـعـنـی از بلا و فتنه در امان نمی‌مانی و کار تو رو به راه نمی‌شود.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی از شهری خراب و ویران، وارد روستایی آباد شده‌ای، تعبیرش خیر و برکت و عزت و خوشبختی می‌باشد ولی اگر بر خلاف این ببینی تعبیرش شر و بدبختی است.

خالد بن علی بن محد العنبری گوید:

بیرون رفتن از روستا، نشانه صلاح دین است و اگر کسی در خواب ببیند که از روستایی خارج شده و به شهری می رود، از خستگی به استراحت و از ترس به امنیت می رسد.تعبیر خارج شدن از شهر و رفتن به روستا، برعکس است.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر دید که از ده بیرون آمد نیکو است. اگر بیند در ده شد بد است.

 

تعبیر خواب روستا + تعبیر خواب ده و دهکده
تعبیر خواب روستا + تعبیر خواب ده و دهکده

تعبیر خواب گم شدن در روستا (ده)

جابر مغربی می گوید:

اگر بینی در روستائی گم شده ای ، دلیل شر و بدی بود. اگر بیند روستائی ملک او شده بود یا کسی به وی بخشیده بود، دلیل است که از آن روستا خیر و نیکی به او رسد. اگر آن روستا را خراب بیند تاویلش به خلاف این است.

 

تعبیر خواب دهکده

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک دهکده : یک کار سخت انتظار شما را میکشد .
 • دهکده های بسیاری در دوردست : تغییرات متعددی در زندگی شما رخ خواهند داد .
 • دهکده های دوردست در روشنی نور ماه : یک تغییر مهم و خوشایند
 • یک دهکده در حال سوختن : شما به زیارت خواهید رفت .
 • دهکده ای که شما در آن زندگی می کنید : شرایط زندگی شما رو به بهبودی می رود .
 • یک دهکدهبسیار کوچک : زندگی شما طولانی و پرسعادت خواهد بود .

 

تعبیر خواب رفتن به روستا

ابن سیرین می گوید:

اگر کسی بیند که در دهی است و نام آن ندانست، دلیل بر خیر و نیکی کند. اگر نام آن ده دانست، دلیل بر بدی است.

 

تعبیر خواب روستای ییلاقی

لوک اویتنهاو می گوید :

 • ییلاق : زندگی آرام
 • روستای ییلاقی پر طمطراق : خوشبختی
 • روستای ییلاق ساده : آینده متزلزل
 • روستای ییلاقی که در آتش بسوزد : کامیابی
 • صاحب روستایی بودن : آسایش مادی

 

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب بهار ، تعبیر خواب پاییز ، تعبیر خواب تابستان

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا