تعبیر خواب

تعبیر خواب گل بنفشه + معنی چیدن گل بنفشه در خواب

5/5 - (1 امتیاز)

تعبیر خواب بنفشه – دیدن گل بنفشه در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب گل بنفشه + معنی چیدن گل بنفشه در خواب
تعبیر خواب گل بنفشه + معنی چیدن گل بنفشه در خواب

تعبیر خواب گل بنفشه چیست؟ دیدن گل بنفشه در خواب سمبلی از عشقی ماندگار است که هرگز نمی میرد. ممکن است به معنی با فکر بودن، به یاد آوردن خاطرات و خاص بودن باشد. اما بعضی از معبرین دیدن گل بنفشه در خواب را به صاحب فرزند شدن تعبیر کرده و برخی دیگر آن را غم دانسته‌اند. با ادامه مطالب همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب گل بنفشه

محمد ابن سیرین بصری گوید:

بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد، یا او را فرزندی آید.

لوک اویتنهاو می گوید :

دیدن گل بنقشه : خوشبختی در عشق

جابر مغربی می گوید:

درخت بنفشه در خواب کنیزکی است بدخوی و ناسازگار.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامی برای زن، غم است و جدائی و این مطلقا با رنگ بنفش و تیره این گل زیبا ارتباط می یابد و در عین حال زیبایی اش و تعادلی که پروردگار خالق جهان در ترکیب اجزا و رنگ های تشکیل دهنده آن به کار گرفته است که بی تردید ظرافت و زیبائی زن را دارد.

برخی از معبران نوشته اند که بیننده خواب گل بنفشه صاحب فرزندی می شود و اگر یک زن گل بنفشه در خواب ببیند دختری می آورد که آن دختر در تمام شئون با اورقابت خواهد کرد.

در سر زمین رویاها آمده:

شما گل بنفشه همراه خود دارید : شما بسیار متواضع هستید

یک دسته گل بنفشه : شما پاک و بی آلایش هستید

گل بنفشه های مضاعف : آبرو و احترام

شما گل بنفشه دارید در حالیکه فصل بنفشه نیست : دوستانتان را از دست می دهید .

شما گل بنفشه دارید در فصلی که بنفشه می روید : موفقیت و خوشبختی در همه امور

 

تعبیر خواب بو کردن گل بنفشه

لوک اویتنهاو می‌گوید:

بو کردن گل بنفشه: با فروتنی خود دوستی کسی را جلب خواهید کرد

 

تعبیر خواب خریدن گل بنفشه

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر کسی در خواب ببیند گل بنفشه می خرد، نشان آن است که زنی سر راهش قرار می گیرد. اگر جوان است عاشق می شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می کند سودی می برد.

در سر زمین رویاها آمده:

گل بنفشه می خرید : یک محکمه در پیش دارید

 

تعبیر خواب گل بنفشه + معنی چیدن گل بنفشه در خواب
تعبیر خواب گل بنفشه + معنی چیدن گل بنفشه در خواب

 

تعبیر خواب چیدن گل بنفشه

اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی گوید:

اگر زنی بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد، دلیل که شوهر او را طلاق دهد. اگر بیند کسی دسته بنفشه بدو داد، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می کند و به شوهرش می دهد بین آن ها جدائی می افتد که این جدائی می تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه.

اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد.

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر بنفشه را از درخت خویش جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد

در سر زمین رویاها آمده:

گل بنفشه می چینید، ازدواج پرسعادتی خواهیدکرد .

 

تعبیر خواب هدیه گرفتن گل بنفشه

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می کتد و همراه می آورد. دیدن بنفشه جوی(بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد.

در سر زمین رویاها آمده:

شخصی که دوست دارید به شما بنفشه اهدا میکند : شانس بسیاری در عشق خواهید داشت .

 

مطالب مرتبط با موضوع اصلی

تعبیر خواب بابونه ، تعبیر خواب ریحان ، تعبیر خواب باغچه ، تعبیر خواب آبیاری

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
  • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
  • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
  • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
  • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
  • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
  • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا