تعبیر خواب آرشه ویلون و شنیدن صدای ویولون در خواب

تعبیر خواب ویولون و آرشه ویلون

تعبیر خواب ویولون و آرشه ویلون

ویلون ساز زهی و آرشه ای است. این ساز کوچک ترین عضو سازهای زهی آرشه ای است و دیدن ویلون در خواب تعبیر های زیادی دارد. که ممکن است کسی خود ویلون را در خواب ببیند که نشانه غم بزرگ می باشد. اما اگر کسی صدای ویلون را در خواب بشنود شادی بزرگ پیش رو دارد خواب آرشه ویلون: اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکردبا تعبیر خواب نماگرد همراه باشید. تا به معانی دیگر آن بپردازیم .

 

آیا می دانید دیدن ویولن در خواب چه معنایی است؟

ویولن ساز زهی و آرشه‌ای است. این ساز کوچک‌ترین عضو سازهای زهی-آرشه‌ای است.

ویولون نواختن بسیار مشکل و سخت است و معانی خوبی هم ندارد.

اما در بعضی از حالات به معنای سر خوشی و شادی است

 

تعبیر خواب آرشه ویلون

در سر زمین رویاها آمده:

خواب آرشه ویلون : اشخاص دیگر در روابط عشقی شما دخالت خواهندکرد .

 

تعبیر خواب ویولون و آرشه ویلون

تعبیر خواب ویولون و آرشه ویلون

تعبیر خواب ویولون زدن در خواب

در سر زمین رویاها آمده:

خواب یک ویولون : غم بزرگ

شما ویولون می زنید : در یک مراسم تدفین شرکت خواهید کرد .

در یک کنسرت شما ویولونیست هستید : آرامش خاطر

شما یک ویولون دارید : مراقب رقیب باشید .

صدای لطیف یک ویولون را می شنوید : شادی بزرگ

دیگران ویولون می زنند : شوک مهلک

 

تعبیر خواب ویولون شکسته

در سر زمین رویاها آمده:

یک ویولون شکسته : بدشانسی

یک سیم ویولون را پاره می کنید: مشاجره در پیش دارید .

 

میتوانید تعبیر خواب آب جاری و تعبیر خواب آب شور را ا اینجا ببینید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صحفه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

مطالب متنوع دیگر