تعبیر خواب

تعبیر خواب گردو – خوردن گردو در خواب چه تعبیری دارد؟

4.3/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب گردو چیست؟ دیدن گردو در خواب بیانگر مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید. خواب دیدن اینکه شما گردو می شکنید بیانگر این است که پیش بینی می کنید که انتظارات و توقعاتتان خراب می شود ( درهم می شکند). برای مطالعه مطالب بیشتر با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب گردو - خوردن گردو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گردو – خوردن گردو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گردو

ابن سیرین می‌گوید:

تعبیر خواب گردو، مال و اموالی است که با سختی به دست می‌آید.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در رؤیا مشاهده کنی که گردو داری، این خواب نشانه این است که از مردی خسیس سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی تعداد فراوانی گردو داری، تعبیرش خصومت و دشمنی می‌باشد.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب گردو : مشکلات
 • گردو می چینید : شانس در عشق
 • گردوها را پنهان می کنید : به گنج می رسید
 • یک شیرینی گردوئی می پزید : رضایت خاطر
 • گردو می فروشید : عمر شما طولانی خواهد بود .
 • خواب پوست گردو : پول به مقدار فراوان
 • روی پوست گردو راه می روید : ثروت – ارث
 • پوست گردو پرت می کنید یا دور می اندازید : شانس و خوشبختی

 

تعبیر خواب خوردن گردو

آنلی بیتون می گوید:

خوردن گردو در خواب ، علامت آن است که یکی از باارزش ترین نقشه هایتان عملی می شود.

هانس کورت می‌گوید:

اگر خواب ببینید مشغول خوردن گردو هستید، به این معنا است که به آرزوهاى خود دست مى‌یابید.

در سر زمین رویاها آمده:

 • گردو می خورید : موانع و مشکلات بزرگ در آینده
 • نان و گردو می خورید : موفقیت در زندگی
 • گردوی پوست کنده می خورید : آغاز یک ماجرای عشقی
 • بعد از غذا گردو می خورید : یک خواسته برآورده می شود

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب بادام ، خوردن بادام در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب مغز گردو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اما دیدن مغز گردو نعمت و روزی حلال است بخصوص اگر سفید و پاک و بدون لکه و کرم خوردگی باشد.
 • مغز گردو در خواب هر چه تمیز ترو پاک کرده تر باشد پولی که به چنگ بیننده خواب می‌افتد حلال تر و لذت بخش تر است.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی از مغز گردو روغن می‌گیری، یعنی از شخص خسیسی مال و اموال به دست می‌آوری.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن گردوهای پوک در خواب، علامت آن است که در حرفه و شغل خود شکست خواهید خورد.

هانس کورت می گوید:

اگر مغز گردو فاسد و خراب باشد، یعنى دچار شکست مى‌شوید.

 

تعبیر خواب گردو - خوردن گردو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گردو – خوردن گردو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب درخت گردو

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب درخت گردو : ثروت
 • شما روی درخت گردو هستید : خوشبختی و خبرهای خوش
 • یک درخت گردو : پول و سلامتی
 • در زیر سایه درخت گردو هستید : یک دوست برای شما نگرانی ایجاد می کند
 • زیر درخت گردو می خوابید : خوشبختی و رضایت بزرگ از زندگی
 • دوستان شما زیر درخت گردو هستند : بیماری
 • با نامزد یا دوستتان زیر درخت گردو هستید : یک ناکامی در عشق

 

تعبیر خواب گردو در درختان

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر گردوها را لابلای برگهای درختان ببینید، نشانه آن است که زندگی ای لبریز از صلح و صفا خواهید داشت و عمری طولانی در انتظار شما خواهد بود.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب فندق ، خوردن مغز فندق در خواب چه معنایی دارد؟

 

تعبیر خواب گردو شکستن

آنلی بیتون می‌گوید:

 • اگر خواب ببینید به سختی می‌توانید گردوها را بشکنید، نشانه آن است که بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات و صرف هزینه‌های بسیار به توفیق و پیروزی خواهید رسید.
 • اگر خواب ببینید گردویی که می‌شکنید، مغزی خراب دارد، علامت آن است که امیدها و آرزوهای شما به تلخی و تأسف مبدل می‌گردد.

هانس کورت می‌گوید:

اگر در خواب مشاهده کنید که گردو مى‌شکنید و مغزى خوب و سالم دارد، بیانگر آن‌ است که در حرفه‌ى خود پیشرفت مى‌کنید.

در سر زمین رویاها آمده:

 • گردو می شکنید : 1- موفقیت در کار 2- روحیه شما بسیار قوی خواهد بود .
 • پوست گردو می شکنید : یک ازدواج پرسعادت

 

تعبیر خواب جمع کردن گردو

آنلی بیتون می‌گوید:

اگر خواب ببینید از پای درختان گردو جمع می‌کنید، نشانه آن است که مورد لطف و محبت معشوق خود قرار خواهید گرفت و دست به کارهایی موفقیت آمیز خواهید زد.

 

تعبیر خواب گردو - خوردن گردو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گردو – خوردن گردو در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گردو با پوست

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که مقداری گردو با پوست دارید مالی حرام به چنگ می‌آورید. اگر گردویی را دور بریزید و مصرف نکنید با آگاهی و تقوا از ارتکاب به گناه و جرم خویشتن داری می‌کنید.

 

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب پسته ، خوردن مغز پسته در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب گردو برای زن حامله

معبران می گویند:

 • اگر زن حامله ای خواب دیده باشید مشغول چیدن میوه ی گردو از باغ است ، تعبیر آن نوید دهنده ی سلامتی برای نوزاد و دوران خوب و پر برکت بعد از به دنیا آمدنش می باشد
 • اگر ببیند گردوهای بسیار زیاد در دست دارد ، جمع کرده است و یا از بازار یا مغازه می خرد بیان میدارد شادمانی ها و لذت های فراوانی بتدریج به زندگی اش افزوده می شود و ناراحتی و افسردگی ها یکی بعد از دیگری از سمتش در حال فاصله گرفتن هستند

خالد اصفهانی می گوید :

چنان چه خانم هایی که پا به ماه هستند خواب دیده باشند مغز گردو تلخ و یا بد مزه است خوب نیست و تعبیر آن غصه، دلتنگی و نگرانی در آینده است و باید در زندگی مراقب و محتاط باشند

 • اگر شیرین و خوشمزه بود و از خوردن آن لذت ببرد بیانگر سلامتی و شادابی و همچنین به دنیا آمدن فرزند پسر است
 • اگر آن را دور بریزد و یا اصراف کند باید خسارت یک عمل اشتباه خود را در همین دنیا پرداخت کند و در اغلب بیانگر شروع موراد یا مسائل ناخوشایند است
 • اگر رنگ آن قرمز بود خوب نیست و نشان دهنده ی اوقات تلخی کردن دعوا با همسر بخاطر فرزند است
 • اگر رنگ آن سبز بود خوب است و همه چیز رو به بهبودی پیش خواهد رفت
 • اگر رنگ آن زرد و یا سفید باشد بیان میدارد که نوزادی که قرار است به دنیا بیاید بیمار می شود و یا نقصی دارد
 • اگر داخل آن کرم بود به معنی یک بیماری مهلک و سخت است ، و چنان چه آبدار باشد نوید بخش آینده ای بر وفق مراد خواهد بود

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

یک دیدگاه

 1. سلام خداقوت خواب دیدم دخترعموم شکوفه اومدخونمون واماقدش خیلی کوچولوعه انگاربچه هست مثلا دوران ۵ ابتدایی بودیم چاق بودوصورتشم سرخ شده بوداما قدمن ومن به همین سن خودم بودم ودیدم اومدبامن حرف بزنه و(من شکوفه در عالم واقعیت دوست هم هستیم همسایه هم هستیم )ودیدم اومدسر من درازکشیده بودم وگفتم شکوفه چرا اومدی سرم ومن داغ شدم گفتم شکوفه بروپائین وبه زورپائین بردمش یاخودش رفت بعدا وگفت من برم خونمون یه چیزی بیارم وبایدبعدا بهت چیزیم بگم گفتم چی بیاری گفت یه چیزی ومن میدونستم شکوفه بره دیگه خانوادش نمیذارن اون بیادپیشم وشکوفه رفت خونشون ودیگه برنگشت وما میخواستیم بریم تفریح من داداشم بزرگم وخواهربزرگم وخواهروسطیم وزنداداشم رفتیم انگارپیش یه سداب بندون طرفای محل زندگیمون جزیره ساختگی بادسته واینکه اونجا نشسته بودیم من خواهرم کمی دورتربودیم وخواهربزرگم وداداشم و زن داداشم اون طرف تر۱۰۰ متربالا تربودن وزن داداشم دیدم یه دفعه دیوانه شددرخواب وبه خواهروسطیم حرفایی میزدوسنگ سرش پرت میکردومن رفتم جلوخواهرم داشت بدبهش میگفت من آبروخواهروسطیموبردم گفتم توهیچی نگوگفتم عاطفه چت شدچرااینجوری میکنی وبه خواهرم گفتم توچیزی بهش گفتی گفت نه ومن رفتم جلودیدم عاطفه سرمنم سنگ میزنه بعدجلوتررفتم دیدم جلوش یه پلاستیک انگارسیاه بودپرگردوبودوبه طرف ما پرت میکرد به سرما ودیدم یه دفعه خواهرم ابروشوبرددیگه خوب شدودیدم برادرم جلوس بوداما هیچ حرفی نمیزدوانگارداشت گوشت به سیخ میزدوخواهراولیم ازیه درخت چیزی میکندلطفا تعبیرخوابم میگیدخیلی ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا