تعبیر خواب

تعبیر خواب غسل کردن + تعبیر خواب غسل میت، حیض، جنابت

4.7/5 - (3 امتیاز)

تعبیر خواب غسل چیست؟ غسل کردن در خواب بیانگر این است که افکار ناخالص و آغشته به گناه شما پاک شده و دور می شود. شاید شما درباره چیزی که انجام داده اید احساس گناه می کنید و بدنبال بخشش هستید شما نیاز دارید که خود قدیمی و منفی تان را کنار گذارید، پس خود جدیدتان ظاهر شده و موفق می شود. همراه ما باشید.

 

تعبیر خواب غسل کردن + تعبیر خواب غسل میت، حیض، جنابت
تعبیر خواب غسل کردن + تعبیر خواب غسل میت، حیض، جنابت

 

تعبیر خواب غسل کردن

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

 • غسل به معنی شستن است که در فارسی با دو فعل معین به کار می‌رود. غسل کردن به معنی خود شویی است و غسل دادن به معنی شستن دیگری.
 • اگر در خواب ببینیم که درون آب بسیار غسل می‌کنیم از غم و اندوه می‌رهیم و از گرفتاری‌های دست و پاگیر نجات می‌یابیم. مثلاً در آب رودخانه، استخر، یا دریا و دریاچه که درون آن‌ها بتوانیم غوطه بخوریم و غوص کنیم. این خواب را اگر متهمی ببیند از او رفع اتهام می‌شود و اگر محکومی ببیند اززندان خلاص می‌گردد و اگر بیماری ببیند از بیماری شفا می‌یابد.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن غسل کردن از زحمت راحت باید

 

تعبیر خواب غسل کردن در آب رود و دریا

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند که در آب رود یا در آب دریا غسل کرد، دلیل بر درستکاری و دیانت او باشد و غمش زایل شود. اگر این خواب را بیمار بیند، دلیل است شفا یابد. اگر وام دار بود بگذارد، اگر بنده ای بیند خلاصی یابد. اگر بیند که به آب گرم غسل کرد و بعد از آن دست و رو را شست، دلیل که دو نیکی بکند.

 

در چه موقع می‌توان از تعابیر غسل کردن استفاده کرد؟

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید:

برای استفاده از تعبیر خواب غسل کردن سه شرط وجود دارد.

● نیت

غسل در صورتی است که نیت خود شویی باشد برای نظافت.

●حرارت آب

همین طور آب باید سرد باشد چون تعبیر آب گرم فرق می‌کند.

●مقدار آب

مقدار آب اگر اندک باشد و نتوانیم در آن غوطه بخوریم باز هم تعبیری دیگر پیدا می‌کند.

 

تعبیر خواب غسل کردن برای نماز

تعبیرگران می گویند:

اگر در خواب به قصد نماز خواندن شروع به غسل گرفتن کردید ، به معنی آن است که ترس بزرگی که در دلتان دارید برطرف خواهد شد و به آرامش روحی و ذهنی خواهید رسید . روزهای خوبی در پیش دارید و موفقیت ها پی در پی به شما رو خواهند کرد .

 

تعبیر خواب نماز خواندن بعد از غسل

مولف می گوید:

در صورتی که در خواب ببینیند که بعد از غسل کردن شروع به نماز خواندن کردید ، به این معنی است که بعد از رسیدن به هدفتان و موفقیت های پی در پی ، خدا را فراموش نکرده و شاکر نعمت های خدا خواهید بود . بخصوص اگر دوبار پشت سر هم غسل کرده و نماز بخوانید

 

تعبیر خواب تماشای غسل کردن دیگران

از دیدگاه روانشناسی

اگر در خواب کسی را در حال غسل کردن ببینید تعبیرش این است که

 • آن شخص از لحاظ مالی پیشرفت خواهد کرد و مشکلات مالی و زندگی آن شخص به زودی حل خواهد شد .
 • در صورتی که در خواب ببینید که با آب تمیزی شروع به غسل گرفتن کردید ولی غسل شما ناقص ماند ،
 • در صورتی که تاجر یا فروشنده هستید ضرر مالی زیادی خواهید دید . در صورتی که بیمار هستید ، بیماری شما بدتر خواهد شد و در صورتی که غم یا غصه ای دارید ، اندوه شما همچنان ادامه خواهد داشت و به آرامش روحی نخواهید رسید .

 

تعبیر خواب آب نداشتن برای غسل

منوچهر مطیعی می گوید:

در صورتی که در خواب ببینید که برای غسل کردن آب پیدا نمیکنید و مجبور شوید با هر چیر پاکی مثل آب میوه ، غسل کنید به این معنی است که برای رسیدن به هدف خود راه طولانی در پیش دارید و با سختی های زیادی روبرو خواهید شد . به این زودی ها به هدف خود نخواهید رسید و غم و اندوه فعلی شما ادامه خواهد داشت .

 

تعبیر خواب غسل کردن با خون

معبران می گویند:

اگر در خواب ببینید که با خون غسل میکنید و یا در حین غسل کردن از شما خون جاری میشود به بیماری سختی دچار خواهید شد .

 

تعبیر خواب غسل کردن با شیر

معبران می گویند:

در صورتی که ببینید با شیر غسل میکنید ، کسب و کار شما رونق فراوانی خواهد گرفت و سود زیادی خواهید کرد حتی اگر سرمایه زیادی نداشته باشید .

 

تعبیر خواب غسل کردن + تعبیر خواب غسل میت، حیض، جنابت
تعبیر خواب غسل کردن + تعبیر خواب غسل میت، حیض، جنابت

 

تعبیر خواب غسل کردن در جای سرد و تاریک

موف می گوید:

در صورتی که ببینید  در جای سرد و تاریک با آب سرد غسل میکنید کسی که به شما ضرر مالی وارد کرده است ، مشکل مالی شما را برطرف خواهد کرد .

 

تعبیر خواب غسل کردن با آب داغ

معبران می گویند:

به صورتی که بدن شما از داغی آب قرمز شود ، در این صورت به این معنی است که بیماری سختی که دارید به زودی از بدن شما خارج شده و به سلامتی کامل خواهید رسید

 

تعبیر خواب غسل تعمید

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب غسل تعمید خودتان : خوشبختی
 • غسل تعمید بستگان : دوستان صمیمیتان باعث ناراحتی شما خواهند شد .
 • غسل تعمید بچه های شما : شادی
 • غسل تعمید بچه های دیگران : هماهنگی در بین دوستان برقرار خواهد شد .

 

تعبیر خواب غسل میت

جابر مغربی می‌گوید:

اگر ببینی مرده‌ای و تو را غسل کرده‌اند، یـعـنـی دین و ایمان تو ثابت و محکم خواهد بود

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر زن حامله‌ای این خواب را ببیند، یـعـنـی صاحب فرزند پسر می‌شود.

 

تعبیر خواب غسل حیض

ابن سیرین می‌گوید:

اگر مردی ببیند زنش بعد از حیض غسل کرده و پاک شده است، یـعـنـی کارهای دینی و دنیایی برای آن مرد باز و برقرار می‌شود.

 

تعبیر خواب غسل جنابت

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

تعبیر انجام غسل جنابت، پاکی دین و ایمان می‌باشد و هر کم و زیادی که در غسل ببینی، تعبیرش به پاکی دین و ایمان برمی‌گردد.

اگر ببینی در حمام غسل جنابت کردی و لباس پاکیزه پوشیدی و بیرون آمدی، یـعـنـی به درگاه خداوند توبه می‌کنی.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند:

اگر ببینی جنب می‌باشی، یـعـنـی به سفر می‌روی به خواستۀ دنیایی خودت می‌رسی، ولی بعد کار تو دچار تباهی خواهی شد، اگر ببینی به طور کامل غسل جنابت کرده‌ای و بعد هم لباس خودت را پوشیدی، یـعـنـی از آن کار خلاص می‌شوی و به پایان می‌رسد، ‌‌‌‌‌ولی اگر ببینی به طور کامل غسل نکرده‌ای، تعبیرش این است که آن کار به طور کامل انجام نمی‌شود.

 

برای مطالعه تعبیر خواب های زیر به لینک های داده شده مراجعه کنید

تعبیر خواب حمام کردن ، تعبیر خواب آب ، تعبیر خواب آب کدر و کثیف

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

اگه به دنبال تعبیر خواب خود هستید و آن را پیدا نکردید، از ما سوال کنید.
 • نکته مهم: حتما!! تعبیر هر خواب را در صفحه مرتبط با آن سوال کنید.
 • لطفا پیش از پرسیدن سوال، از بخش جستجوی سایت، تعبیر خواب خود را جستجو کنید.
 • اگر تعبیر خواب درخواستی شما در صفحه مربوطه موجود باشد سوال شما پاسخ داده نخواهد شد.
 • حتما خواب خود را با حروف فارسی بنویسید. نظرات انگلیسی یا فینگلیش تایید نخواهند شد.
 • تعبیر خواب شما به صورت عمومی در بخش دیدگاه اضافه خواهد . لطفا از نوشتن ایمیل، اطلاعات شخصی خودداری کنید.
 • تعبیرهای درخواستی در سریع ترین زمان ممکن نوشته خواهند شد اما ممکن است به دلیل درخواست های زیاد این زمان گاهی طولانی شود.

دکمه بازگشت به بالا