خوش آمدید - امروز : شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب سوت – سوت زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سوت – سوت زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سوت و معنی سوت زدن در خواب

تعبیر خواب سوت - سوت زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سوت – سوت زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سوت و سوت زدن چیست؟ دیدن یا شنیدن صدای سوت در خواب بیانگر هشدار است چیزی هست که نیاز به توجه فوری شما دارد با اینکه یک دوره زمانی یا مرجله ای از زندگیتان را پایان می دهید. برای مطلع شدن از تعبیر خوابی که دیده اید با ما همراه یاشید.

 

تعبیر خواب سوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • سوت در خواب های ما خدمتکار است پر غلغله و خروش یا کارمندی است که کار نمی کند ولی ادعای زیاد و مزاحمت بسیار دارد. در واقع کسی است که احتمالا یک بار در سال کاری به او ارجاع می شود اما زحمت و سرو صدای او خیلی بیش از کسانی است که فعالانه تلاش و کار می کنند.
 • اگر سوت را با وسیله ای انجام دادید و خود شما عامل سوت زدن بودید در گناه مشترک خواهید بود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب یک سوت :رسوائی
 • از یک سوت استفاده می کنید : شما بسیار باهوش هستید .
 • یک سوت را تعمیر می کنید :یک نصیحت خوب به شما می شود .
 • یک سوت شکسته : یک بیماری کوتاه مدت .

 

تعبیر خواب سوت زدن

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر در خواب ببینید که خودتان سوت می زنید و این کار را با دهان و لب خود انجام می دهید دروغ خواهید گفت یا سخنی زشت بر زبان خواهید آورد که مستوجب ملامت و شماتت می شوید.

در سر زمین رویاها آمده:

 • خواب سوت زدن : در یک جشن شرکت خواهید کرد
 • شما با سوت زدن توجه دیگران را جلب می کنید : احتمال یک مرگ ناگهانی

 

تعبیر خواب سوت زدن دیگران

 • دیگران سوت می زنند : گفتگوهای زشت شهرت شما را تیره خواهند کرد .
 • بچه ها سوت می زنند : شادی خیلی بزرگ
 • یک صدای سوت در یک مسابقه :شادی بزرگ

 

تعبیر خواب سوت - سوت زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سوت – سوت زدن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب خریدن سوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

چنانچه در خواب ببینید سوت دارید یا کسی به شما داده یا از دکان خریده اید در بیداری با چنین شخصی رو به رو خواهید شد.

 

تعبیر خواب شنیدن صدای سوت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

صدای سوت اگر بلند و گوشخراش باشد خبر بد است. خبری است ناخوشایند و ناگهانی که به شما می دهند و موجب تکدر و ملال خاطرتان می گردند ولی ار صدای سوت ضعیف باشد بدگویی و غیبت است که پشت سر شما می کنند.

 

مطالب پیشنهادی

تعبیر خواب آواز ، تعبیر خواب آهنگ ، تعبیر خواب رقص

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب سوت – سوت زدن در خواب چه تعبیری دارد؟
2 رای، میانگین: (5) (100%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.