خوش آمدید - امروز : یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب درخت بید – دیدن درخت بید در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب درخت بید – دیدن درخت بید در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب درخت بید – معنی دیدن درخت بید در خواب

تعبیر خواب درخت بید - دیدن درخت بید در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب درخت بید – دیدن درخت بید در خواب چه تعبیری دارد؟

در این قسمت از سایت نماگرد مطالبی در رابطه با تعبیر خواب درخت بید را از دید معبرین بزرگ جهان آماده کردیم. دیدن درخت بید در خواب را نشانه فراخی روزی، داشتن آرامش در زندگی، بقا یا تولد دوباره می باشد برای مطالعه بقیه تعابیر با ما همراه باشید

 

تعبیر خواب درخت بید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

درخت بید در خواب های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریاد رس که می توانیم به دوستی او اعتماد کنیم و از حمایتش سود ببریم و دل گرم باشیم.

برخی از معبران نوشته اند:

  • درخت بید شغل و ممر معاش و روزی ماست که هرچه سرسبز تر و گسترده تر باشد معاش بیننده خواب فراخ تر می شود و چنانچه محقر و کوچک و کم شاخ و برگ باشد نشان می دهد که بیننده خواب در آینده نزدیک دچار مضیقه مالی و تنگی معاش می شود.
  • اگر بید را در سه فصل بهار و تابستان و حتی پائیز، سرسبز و گسترده ببینید خوب است و خوابی است میمون ولی اگر در زمستان بیدی را در میان برف و سرما مشاهده کنید خواب شما از یک بیماری خبر می دهد.
  • چنانچه ببینید درخت بید خانه همسایه آنقدر بزرگ و پرشاخه شده که شاخه های آن به خانه شما ریخته از منبعی آشنا یا از ناحیه دوستی متمتع می شوید و سود می برید و چنانچه بید خانه شما به خانه همسایه رفته بود از جانب شما به دیگران سودی می رسد که چه بخواهید و چه نخواهید این بهره مندی اتفاق می افتد.
  • اگر در سایه بیدی خود را آرمیده دیدید مورد حمایت قرار می گیرید و سود می برید و به نعمت و آرامش خیال می رسید.
  • چنانچه دختران و پسران جوان درخت بید در خواب ببینند به آینده ای پر امید نزدیک می شوند و تشکیل خانه و خانواده می دهند.

خانم آیتانوس می گفت:

برخی از درختان مثل بید و نارون و چنار خانواده هستند و شاخ و برگ آنها فرزندان و خویشاوندان نزدیک که اگر سرسبز و خرم باشد گویای سلامت و خوشبختی خانوادگی است.

آنلی بیتون می گوید:

دیدن درخت بید در خواب ، علامت آن است که به سفری اندوهبار خواهید رفت .

در سر زمین رویاها آمده:

خواب درخت بید : ناکامی در عشق

ترکه های بید : پول

یک درخت بید را اره می کنید : به شما خیانت میشود.

دیگران با چوب درخت بید کار می کنند : دردسر بزرگ .

 

تعبیر خواب بیدگوش

گیاهی که برگ بزرگ پهن دارد و آن را شکوفه زرد است،

  • دیدن بیدگوش آن در خواب، زنی است خادمه و بی اصل و دون همت.
  • اگر کسی به خواب بیند که بیدگوش داشت یا کسی به وی داد، دلیل است که او را با چنین کسی صحبت افتد و از او خفت بیند.

 

اگر دوست دارید تعبیر خواب های پیشنهادی ما را مشاهده کنید

تعبیر خواب درخت آبنوس ، تعبیر خواب برگ ، تعبیر خواب باغچه ، تعبیر خواب آبیاری ، تعبیر خواب باغ

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب درخت بید – دیدن درخت بید در خواب چه تعبیری دارد؟
14 رای، میانگین: (3.9) (77.14%)

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.