تعبیر خواب کار و شغل – پیدا کردن شغل در خواب چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب کار و شغل - کار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کار و شغل – کار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کار و شغل چیست ؟ تعبیر خواب رفتن سر کار و یا دعوت شدن به شغل و مقام جدید شروع شدن یک دوره خوب و و همچنین پیدا کردن شانس در تمام امور است اگر ببینی از این موضوع استقبال میکنی بدون تردید روزها و ایام بسیار خوبی را پیش رو داری و در این راه خانواده و اطرافیانت به تو کمک میکنند. با تعبیر خواب نماگرد همراه باشید.

 

تعبیر خواب استخدام شدن

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید بی کار هستید و برای استخدام به دنبال کار می گردید ، علامت آن است که از روی وجدان کار می کنید و برای همین نباید نگران چیزی باشید . زیرا دیگران همیشه به شما و کارتان نیازمندند .

اگر خواب ببینید دیگران را استخدام می کنید ، علامت آن است که در امور مالی زیان خواهید کرد .

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید به عنوان کارآموز در جایی استخدام شده اید ، نشانه آن است که می کوشید میان دوستان و رقبای خود به مقام و منزلتی دست یابید .

 

همچنین با تعبیر خواب ابزار کار آشنا شوید

 

تعبیر خواب کار و شغل

امام صادق علیه السلام می فرمایند:

اگر کار دنیایی او به درستی برنیامد به غایت نیکو بود.

محمد ابن سیرین بصری گوید:

اگر بیند کار دنیا می کرد، دلیل که کار آخرتش در نقصان بود.

اگر بیند کار آخرت کرد، دلیل که کار آخرتش راست بود.

اگر بیند کار دنیای او راست شده بود. دلیل که اجلش نزدیک است.

اگر به خلاف این بیند، دلیل که عمرش دراز بود.

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما سرکار هستید : موفقیت در انتظار شماست .
 • خدمتکار شما در حال کارکردن است : جاه طلبیهای شما به نتیجه می رسند .
 • اعضاء فامیل کار می کنند : منفعت مالی
 • بچه ها کار می کنند : خوشبختی دیگران کارمیکنند: درتمام طول عمر از یک موفقیت برخوردار خواهید بود .
 • شما بواسطه کار زیاد از رمق افتاده اید : ناراحتی بسیار شما را عذاب می دهد .
 • باعث از رمق افتادن همکارتان می شوید : کاری با وزرات دادگستری خواهید داشت .
 • بچه ها را با تحمیل کار زیاد از رمق می اندازید : یک تغییر مهم در وضعیت فعلی شما رخ خواهد داد.
 • از حیوانات زیادی کار می کشید : دردسر شما را احاطه می کند .

ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی کار خود را رها کرده‌ای و به کار بهتری مشغول شده‌ای، یـعـنـی حال و روز تو بهتر شده و در کسب و کار تو خیر و نیکی به وجود می‌آید .

اگر ببینی شغل‌های گوناگونی را انجام می‌دهی، اگر آن کارها خوب باشند، تعبیرش خوبی کار است، ولی اگر آن کارها بد باشند، تعبیرش نیز بدی است

 

تعبیر خواب کار و شغل - کار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کار و شغل – کار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

 

تعبیر خواب پیدا کردن شغل

در سر زمین رویاها آمده:

 • شما یک شغل دارید : یک دورهخوب شروع میشود .
 • شما هیچ شغلی ندارید : شما سبک مغز هستید .
 • شغلتان را دوست دارید : شادی و عمر طولانی
 • از شغل خود متنفرید : شانس در همه امور با شما خواهد بود .
 • درآمد شما بسیار خوب است : مشاجره در خانواده
 • درآمد شما کم است : از دوستان حسود بپرهیزید .
 • شما توانائی پیدا کردن یک شغل را ندارید : ناکامی در عشق
 • برای دیگران شغل پیدا می کنید : ناکامی در کار

 

تعبیر خواب سر کار رفتن دیگران 

محمد ابن سیرین می گوید:

اگر ببینی خودت به محل کاری رفته ای و یا در جایی استخدام شده ای نشانه ی ان باشد که کارهایتان را بخوبی در اراده ی خود دارید

اگر ببینی پدرت به سر کار می رود علامت آن داست که کارهایتان با پیشرفت قابل ملاحظه ای روبرو می شود

اگر ببینی مادرت به سر کار میرود در کارهای شما پول و فراوانی خواهد بود

اگر ببینی دوستت سر کار میرود کنجکاوی شما ارضاء می شود و این موضوع برای دیگران مانند اقوام اشنایان و … به این نشانه باشد که مردم شکست خوردن و یا زمینت خوردن شما را دوست دارند

 

تعبیر خواب کار و شغل - کار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب کار و شغل – کار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سر کار رفتن

جابر مغربی می گوید:

 • چنان چه بیکار باشی و کار پیدا کنی به این معناست که فقط می بایست به خودتان متکی باشید و یا فقط روی خودتان حساب باز کنید
 • اگر ببینی همسرت به سر کار می رود بیانگر اعلام خطر و یا احتنال ردی است اگر ببینی هر دو با هم به شغل خوبی دست پیدا میکنید نشانگر خوشبختی غیرمنتظره و یا غافلگیر شدن است
 • اگر ببینی به شغل قبلی ات بر میگردی به معنی پس رفت و یا ناکامی در عشق است
 • اگر ببینی از این اتفاق ناراحت و دلگیر شده ای دلیل بر یک مشاجره طولانی و تمام نشدنی در بین اعضای خانواده ی شماست
 • اگر ببینی دوستت تو را به سر کاری میبرد بیانگر افرادی حقه باز و یا حسودی هست که در اطرافت هستند و فقط به دنبال منفعت خودشان می باشند

 

همچنین با تعبیر آهنگری کردن در خواب آشنا شوید

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم : نماگرد

 

تعبیر خواب کار و شغل – کار کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
8 رای، میانگین: (4.6) (92.5%)

کامنت های تایید شده : یک عدد

 • سلام خواهرم خواب دیده که من دریک شرکت که مربوط به رشته خودم هست استخدام شدم یعنی کارهای کامپیوتری انجام میدادم ولی درکارم تنبلی میکردم بعداجیم میادمحل کارم چون نزدیک خونمون بودیه زن ازخواهرم خوشش میادبعدمی.ه توهم بیااستخدام شوچون خواهرت زیادنمیادسرکارش وتنبلی میکنه تعبیرش چی میشه هم من وهم خواهرم بیکاریم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.

رفتن به نوار ابزار