خوش آمدید - امروز : جمعه ۲۸ تیر ۱۳۹۸
خانه » سرگرمی » تعبیر خواب » تعبیر خواب عبادت کردن + تعبیر خواب عبادتگاه

تعبیر خواب عبادت کردن + تعبیر خواب عبادتگاه

در این پست از نماگرد قصد داریم شما را با تعبیر خواب عبادت کردن آشنا سازیم. عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واجبات اعم است از دینی یا اخلاقی. هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ایم. برای مطالعه ادامه مطالب با ما همراه باشید.

 

تعبیر خواب عبادت کردن + تعبیر خواب عبادتگاه

تعبیر خواب عبادت کردن + تعبیر خواب عبادتگاه

 

تعبیر خواب عبادت کردن

محمد ابن سیرین بصری گوید:

  • اگر بیند که حق تعالی را عبادت کرد، دلیل خیر صواب جهت آخرت کند.
  • اگر غیرخدا را سجده کرد، تاویل به خلاف این بود.
  • اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند.
  • اگر درجایی مکروه کرد، تاویل به خلاف این بود.

یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

دیدن عبادت برداشتن معصیت بود

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوری است که در انجام واجبات خویش داریم و این واحبات اعم است از دینی یا اخلاقی. هر نوع تکلیفی که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ایم که البته چنین تعبیری جنبه مذهبی آن بیشتر است.
  • اگر در خواب ببینیم عبادت می کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه ها باشد ضمنا گویای این است که از این جهت قصور کرده ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.

 

تعبیر خواب عبادتگاه

آنلی بیتون می‌گوید:

مشاهده‏ عبادتگاه در خواب، به معناى داشتن روزهاى خوب است.

اگر خواب ببینید که در مسجد یا کلیسایى مشغول عبادت هستید، علامت آن است که اقبال خوبى در انتظار شما است.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

اگر درستکار هستی و در خواب ببینی که وارد کنشت (عبادتگاه یهودیان) شده‌ای، تعبیرش خوب می‌باشد، ولی اگر گناهکار و مفسد هستی تعبیر بدی دارد.

محمدبن سیرین می گوید:

اگر درخواب بیند که در کلیسا شد و سوی قبله اسلام نماز کرد، دلیل که توبه از گناه کند و دینش قوی شود به سبب آن که کلیسا جای عبادت است.

 

تعبیر خواب عبادت کردن + تعبیر خواب عبادتگاه

تعبیر خواب عبادت کردن + تعبیر خواب عبادتگاه

 

تعبیر خواب عبادت کردن در عبادتگاه

ابن سیرین می گوید:

اگر بیند که عبادت در مسجد یا در صومعه کرد، دلیل که خیرات بسیار کند. اگر درجایی مکروه کرد، تأویل به خلاف این بود.

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم عبادت می‌کنیم خوب است به خصوص اگر در مسجد یا یکی از زیارتگاه‌ها باشد ضمناً گویای این است که از این جهت قصور کرده‌ایم و کمبود داریم. این واقعیت را ضمیر ناخودآگاه ما گواهی می‌دهد. نماز خواندن در خواب بسیار خوب است.

 

هم اکنون مطالعه کنید

تعبیر خواب خدا ، تعبیر خواب کلیسا ، تعبیر خواب آتش

 

برای مشاهده جامع ترین منبع تعبیر خواب میتوانید به صفحه اصلی تعبیر خواب مراجعه نمایید یا صفحه تعبیر خواب کلمات با حرف آ مراجعه نمایید

 

گرد آوری و تنظیم: نماگرد

 

لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

باز نشر مطالب فقط با ذکر منبع و لینک مطلب در سایت namagard.com مجاز است.