اسمهای پسرانه لری + معنای نامها

نامهای پسرانه لری

نامهای دخترانه لری

در این بخش از مجموعه نام های ایرانی فهرست کاملی از اسم های پسرانه لری را همراه با معنی برای شما عزیزان آماده کرده ایم. امیدواریم شما عزیزان به خصوص مردم خون گرم لر ایرانی و همه دوست داران اسم های لری از نامهای اماده شده زیر استفاده نمایید. آنچه در زیر می آید نام های اصیل مورد کاربرد در مناطق لر نشین ایران است که بعضاً دارای سابقه تاریخی و در پیوند با تاریخ ایران باستان نیز می باشند.

مشاهده همه نامهای اصیل اقوام ایرانی

 

اسم های قدیمی پسرانه لری

اسم ریشه نام معنی اسم
آروان نام پسرانه لری  معادل آرین – آریایی، ایران؛ هم چنین نام روستایی در قزوین و نام یکی از طایفه‌های لرستان.
آرُمی نام پسرانه لری آرامش و آسایش
آرُنگ نام پسرانه لری آهنگ ، ناله
آراز نام پسرانه لری بغض
آرتا نام پسرانه لری فرمانده کاسیان لرها در سپاه دوم خشایارشاه هنگام حمله به یونان
آرمُن نام پسرانه لری آرزو
آرمون نام پسرانه لری آرزو
آرمین نام پسرانه لری آرزو، شوق و عشق
آسا نام پسرانه لری عزیز
آسام نام پسرانه لری سام به معنی داستان خوشایند، حدیث خوش، همچنین از شخصیتهای شاهنامه و نام پهلوان ایرانی پسر نریمان و پدر زال و جهان پهلوان ایران در زمان منوچهر پادشاه پیشدادی، همچنین نام یکی از ایالتهای مرزی شمال شرقی هند که مجاور بنگلادش است. مراجعه شود به معنی اسم سام
آستـُن نام پسرانه لری صخره ی پلکانی
آشو نام پسرانه لری شاهین
آلان نام پسرانه لری بهانه –
آوان نام پسرانه لری نام سلسله پادشاهی در لرستان
اَشنا نام پسرانه لری شنوا
اَلَو نام پسرانه لری عقاب
اَلتاش نام پسرانه لری صخره
اُردی نام پسرانه لری سپاه ، لشگر
ارسام نام پسرانه لری داریوش پادشاه هخامنشی. در گویش لری به معنای اشکهایم
اُلمان نام پسرانه لری نام شعر و آهنگی معروف ، عاشق یا معشوقی خیالی
اِزما نام پسرانه لری آزمایش کننده
اِستیم نام پسرانه لری ستون ، تکیه گاه
اِشگار نام پسرانه لری شکر گزار ، سپاسگزار
اِلیما نام پسرانه لری قومی باستانی که در بختیاری می زیسته اند و پایتخت آنها ایاپیر
اوسین نام پسرانه لری افسون ، دعا
ایاس نام پسرانه لری یاد ، خیال
ایما نام پسرانه لری ما
ایمانی نام پسرانه لری خودمانی ، از ما
بَروک نام پسرانه لری پیکر و اندام
بــِــیرُم نام پسرانه لری برف و بوران
بئوار نام پسرانه لری غریب ، بی موطن
بازیار نام پسرانه لری درو گر
بانده نام پسرانه لری پرنده
باوام نام پسرانه لری عزیزم
باوان نام پسرانه لری کس و کار ، فامیل پدری
باهنده نام پسرانه لری پرنده
بایار نام پسرانه لری دردمند
بردین نام پسرانه لری مثل سنگ و کنیه از رویین تن (لری: تمام لرها)؛ معنی سنگی و مقاوم نیز برایش آمده است؛ نام طایفه ای از اسیوند
برفیز نام پسرانه لری بهمن
بروهی نام پسرانه لری آفرین ، مرحبا
بشتار نام پسرانه لری آرزو مند
بشگار نام پسرانه لری سپاسگزار
بندیر نام پسرانه لری گرفتار ،منتظر
بنیا نام پسرانه لری پیشرو ، پیشواز
بهدار نام پسرانه لری یعنی پنهان
بهرود نام پسرانه لری بهترین فرزند
پایار نام پسرانه لری یعنی پایدار ، مقاوم
پایاز نام پسرانه لری پایدار
پرمند نام پسرانه لری پرتو
پرناک نام پسرانه لری جوان بالغ و برومند، نوزاد پرنده، آماده پرواز، دور افتاده و مهجور
پریش نام پسرانه لری آشفته حال
پریوان نام پسرانه لری دستیار شبان، آنکه گوشه و کنار را شبانی می دهد
پیا نام پسرانه لری نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود
پیوار نام پسرانه لری نوعی گیاه ظریف که در خزان پائیز به آسانی دستخوش آتش و دستاویز باد می شود
تیارا نام پسرانه لری روشنی چشم نامی برای دختر و پسر (لری بختیاری)
تیام نام پسرانه لری به معنی چشم هایم و در واقع به مفهوم عزیز دل یا همه چیزم می باشد.
تَوار نام پسرانه لری صخره
تاپـــِـر نام پسرانه لری تنها ، منزوی
تاراز نام پسرانه لری نام کوهی است در بختیاری
تاراز نام پسرانه لری  نام کوهی در چهار محال و بختیاری
تاشین نام پسرانه لری همچون صخره، سخت و مقاوم
تاوینا نام پسرانه لری برابر ، همسان، میزان
تی تــُر نام پسرانه لری تیر انداز
تیرَش نام پسرانه لری چشم عسلی، آنکه رنگ چشم اش به زردی می زند
تیفون نام پسرانه لری طوفان ، موج
تیکلا نام پسرانه لری آخرین اتابک بختیاری
تیگدار نام پسرانه لری خوش اقبال
تیلا نام پسرانه لری عصای دست، تکیه گاه
تیمدار نام پسرانه لری اصل و نصب دار، اصیل
چاریار نام پسرانه لری باهوش، گره گشا
چرام نام پسرانه لری چراغ من
چزار نام پسرانه لری آرزومند، حسرت به دل
چگا نام پسرانه لری کوه کوچک و کم ارتفاع
چوخا نام پسرانه لری تنپوش قوم بختیاری
چیگین نام پسرانه لری همچون جان ، عزیز جانی
حامین نام پسرانه لری حمایتگر
خوُِگــِـر نام پسرانه لری ساکت، متین، خوددار
دامون نام پسرانه لری دامنه کوه
داوار نام پسرانه لری موطن مادری
درستبا نام پسرانه لری سالم باش
دسبار نام پسرانه لری از مناطق بختیاری
دلِسپید نام پسرانه لری مهربان، دلپاک
دلیار – دیار نام پسرانه لری آشکار، تصور و خیال
سالیز نام پسرانه لری سایه + لیز =خانه
ویرا نام پسرانه لری یاد و خاطره، اسم دختر و پسر
هرنگ نام پسرانه لری تاب و توان دل و مجازا قدرت و امید زندگی، برای دختر و پسر
هیرمان نام پسرانه لری به یاد ماندنی
هیرو نام پسرانه لری مبارک
سا تلفظ نام پسرانه لری سایه  saa
اوور نام پسرانه لری ابر aour
افتو نام پسرانه لری آفتاب afto
پیا نام پسرانه لری مرد  peea

 

همچنین برای مشاهده اسمهای دخترانه لری ، نامهای دخترانه ایرانی از همه اقوام میتوانید بر روی لینک های مربوطه کلیک کنید. در صورتی که نام پسرانه لری مد نظر شما هست که در لیست آورده نشده است لطفا در بخش نظرات آن را بنویسید تا در اسرع وقت نام مورد نظر همراه با معنا و توضیحات آن به لیست اسم های پسرانه لری اضافه گردد و به تکمیل کاملترین فهرست نامهای اقوام ایرانی کمک نمایید

اسمهای پسرانه لری + معنی نامهای لری
لطفا نظر خود در مورد این مطلب را با ستاره ها از یک تا ۵ مشخص کنید!!

مطالب متنوع دیگر