احکام دینی

آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم

 

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

 

با چه شرایطی  می توان مرجع تقلیدمان را عوض کنیم 

 

آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم
آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم

 

نوشته های مشابه

تقلید چیست ؟عمل به احکام دین طبق نظر مجتهد واجد شرایط را تقلید می‌گویند.اگر در زمینه احکام دینی برای ما سوالی پیش بیاید باید به فردی که آگاهی کامل نسبت به احکام دینی را دارد مراجعه کنیم .بنابراین باید اعلم ترین آنها را بشناسیم و از فتوای دینی آنها استفاده کنیم و.حال میخواهیم در مواردی از دیگر مراجع تقلید استفاده کنیم آیا اجازه این کار را داریم .ما در اینجا به این موضوع می پردازیم .

 

آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم
آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم

در چه صورتی می توان مرجع تقلید را عوض کرد؟

شرح سوال : آیا اگر احکام مرجع تقلیدی در برخی حوزه ها مانند خمس سختگیرانه تر از سایرین باشد مجوزی برای تغییر مرجع است؟ مثلا حضرت آیه الله سیستانی دام ظله عقیده دارند بر هبه هم خمس تعلق می گیرد. از طرفی اینجانب مقداری طلا و سکه از زمان ازدواج بعنوان هدیه دارم که به وجه آنها جهت مخارج آتی نیازمندم و دادن خمس آن برای من مشکلاتی ایجاد می کند آیا می شود به این دلیل مرحع تقلید را عوض کرد و به دیگری رجوع کرد؟

اگر بعد از تحقیق، مرجع اعلم برای شما مشخص نگردید یعنی در انتخاب مرجع تقلید به اینجا رسیدید که مراجع مساوی اند، قبل از عمل به فتوای مراجع تقلید، می توانید در مسایل غیر مرتبط تبعیض قائل شوید، اما باید توجه داشت که در مسایل مربوط به هم باید از یک مجتهد تبعیت کرد مثلا نمی توانید در احکام نجاست بدن و لباس به فتوای مجتهدی و در احکام لباس نمازگزار به فتوای دیگری عمل کنید.اما اگر بخواهید بعد از عمل، به فتوای مجتهد دیگر عمل کنید در این صورت حکم رجوع و عدول را پیدا می کند.بدیهی است که عدول در تقلید و تغییر دادن مرجع تقلید اگر یقین و علم پیدا کردید که آن مرجع دیگر اعلم است؛ لازم است.

اما در صورت عدم علم به اعلم، بر اساس نظر برخى از مراجع محترم(بهجت و سیستانى)، رجوع به مساوى در غیر موارد علم اجمالى به مخالفت قطعى، جایز است. ؟

برای توضیح بیشتر به سوالی در این زمینه دقت کنید:
آیا عدول از مرجع تقلید زنده به مرجع مساوى با او، جایز است؟ به طور مثال آیا در نماز و روزه دانشجوى مسافر، مى‏توان به مرجع دیگرى که مساوى با مجتهد اول است، رجوع کرد؟

آیات عظام بهجت و سیستانى: اگر در علم و ورع مساوى باشند، رجوع به مساوى در مسائل غیر مرتبط به هم جایز است. براى مثال نمى‏تواند در مسائل احکام روزه مسافر باقى بماند و در احکام نماز رجوع کند.

اگر تقلید از مرجع فعلی، به عنوان اعلم بوده است؛ و اکنون نیز بر همین اعتقاد هستید، نمی توانید از ایشان عدول کنید. بله اگر بعد از زمان انتخاب شما، شخص دیگری که مساوی مرجع شماست به مرجعیت رسیده باشد، امکان عدول وجود دارد. اما اگر از ابتدا به عنوان مساوی مقلّد ایشان شده اید می توان به مرجع مساوی در علم و ورع رجوع کرد.

عدول از مرجع تقلید زنده به مرجع تقلید زنده دیگر در صورتی که مرجع دوم اعلم باشد، لازم است و اگر مرجع دوم اعلم نباشد خلاف احتیاط وجوبی و به نظر برخی از فقهاء جایز نیست هر چند برخی عدول به مساوی را جایز می‌دانند.

 

آیا می توانیم مرجع تقلیدرا عوض کنیم
آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم

سئوال: آیا کسی که مقلد مقام معظم رهبری است می‌تواند از رساله‌ی عملیه‌ی امام راحل ـ ره ـ استفاده نماید؟

جواب: برای کسی که مقلد امام _ رحمه الله _ می باشد بقاء بر تقلید ایشان و عمل به فتوای ایشان جایز می باشد اما کسانی که باقی بر تقلید ایشان نیستند یا مقلد ابتدائی هستند باید به معظم له رجوع کنند و نمی توانند از فتوای امام _ رحمه الله _ استفاده نمایند.

سئوال: شخصی مدتی بدون تقلید عمل می‌کرده، بعد متوجه شده که باید تقلید می‌کرده، حال کیفیت و حکم اعمال سابقش را نمی‌داند که آیا صحیح است؟

جواب: اعمال کسی که مدتی را بدون تقلید گذرانده است در صورتی صحیح است که: الف) عمل او مطابق با احتیاط باشد. ب) عمل او مطابق حکم واقعی شرعی باشد. ج) عمل او مطابق نظر مرجعی باشد که لازم بوده است از او تقلید کند و یا مطابق نظر مرجع تقلید فعلی او باشد.

سوال: در ترتیب آثار یک عمل، به فتوای مرجع قبلی عمل کنیم یا مرجع فعلی؟

شرح سوال: شخصی زمانی که مقلد یکی از مراجع بوده، مرتکب گناهی شده که طبق نظر ایشان، آثاری چون ممنوعیت ازدواج با افراد خاصی را در پی داشته و مقلد، این موضوع را نمی دانسته تا اینکه بعد از فوت ایشان مقلد مرجعی دیگر شده که چنین آثاری را برای گناه او در نظر نمی گرفته است و اکنون علم به موضوع پیدا کرده است. حال باید نظر کدام مرجع را مبنای عمل خویش قرار دهد (برای هر دو تقلید، تحقیق انجام داده است)؟

دفتر حضرت آیه الله العظمی خامنه ای
طبق نظر مرجع تقلید دوم عمل کند.

دفتر حضرت آیه الله العظمی سیستانی
حکم مرجع اعلم فعلی را باید در نظر بگیرد.

دفتر حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی

باید مطابق مرجع فعلی عمل نماید.

 

آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم
آیا می توانیم مرجع تقلیدرا عوض کنیم

سوال: تشخیص اعلم با عنایت به وسعت مسائل فقهی و مشقت تشخیص عدالت آقایان مراجع و اختلاف نظر علمای عادل نسبت به معرفی اعلم اعدل، در زمان ما چگونه قابل حل است؟

جواب: اگر یقین به اعلمیت مجتهدی پیدا کردید باید از او تقلید نمائید و چنانچه یقین به اعلمیت مجتهد خاصی پیدا نشد با احتمال اعلمیت هم می‌توان تقلید نمود و چنانچه بعداً یقین به اعلمیت مجتهد دیگری پیدا شد عدول مانعی ندارد.

سوال: چگونه می‌توان مرجع تقلید خود را عوض کرد در صورتی که هر دو مرجع در قید حیات باشند؟

عدول از مرجع تقلید زنده به مرجع تقلید زنده دیگر در صورتی که مرجع دوم اعلم باشد، لازم است و اگر مرجع دوم اعلم نباشد خلاف احتیاط وجوبی و به نظر برخی از فقهاء جایز نیست هر چند برخی عدول به مساوی را جایز می‌دانند

سوال: اگر فردی از مرجعی تقلید کند آیا می‌تواند در بعضی از موارد به مرجع دیگری رجوع کند و از رساله او استفاده نماید؟ مانند حکم نماز و روزه دانشجوی غیر بومی؟

اگر مرجع تقلید شما در مسأله‌ی نماز و روزه دانشجو احتیاط نموده و فتوا نداده باشد می‌توانید در این مسأله‌ی احتیاطی به مرجع دیگری رجوع نمائید و همچنین است اگر مرجع تقلید شما و مرجع دیگری از حیث اعلمیت مساوی باشند در بعضی از مسائل عمل نکرده می‌توانید از مرجع دوم تقلید نمائید.

 

آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم
آیا می توانیم مرجع تقلید را عوض کنیم

سوال: آیا می توان از یک مرجع تقلید به مرجع دیگر، عدول کرد؟ تبعیض در تقلید چه حکمی دارد؟

در پاسخ بخش اول سوال شما یعنی عدول از یک مرجع تقلید به دیگر باید بگوئیم اگر انسان از ابتدا بر اساس موازین و معیار های شرعی که در رساله های عملیه آمده است مرجع تقلید خود را انتخاب کرده باشد عدول به مجتهد دیگر در صورتی جایز است که یقین پیدا کند مجتهد دوم اعلم است اما اگر هر دو مساوی باشند آیت الله مکارم شیرازی دام ظله فرموده اند: در خصوص مسائلی که تقلید (عمل) کرده، رجوع به مساوی جایز نیست. بنا بر این در مسائلی که تا کنون عمل نکرده است می توان به مرجع تقلید دیگر عدول کند.

همچنین نظر حضرت آیه الله خامنه ای دام ظله این است که: “بنابر احتیاط واجب، رجوع به مساوی جایز نیست. بنا براین چون حضرت آیه الله خامنه ای دام ظله در این مسأله احتیاط واجب کرده اند شما می توانید به فتوای آیت الله مکارم عمل کنید و از آنجا که بر طبق نظر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم این دو مرجع بزرگوار از نظر علمی مساوی هستند شما می توانید در مسائلی که به فتوای آیت ا… مکارم عمل نکرده اید، به آیه الله خامنه ای دام ظله عدول کنید. همچنین اگر تا کنون به مسأله خمس عمل نکرده اید و تا کنون خمس نپرداخته اید می توانید در مسأله خمس از آیه لله بهجت ره تقلید کنید. زیرا مدرسین حوزه علمیه قم همه این بزرگواران را از نظر علمی در یک سطح و مساوی می دانند.

 

گرد آوری :گروه مذهبی نماگرد 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا