معنی اسم مسعود – معنی مسعود – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم مسعود – معنی مسعود – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم مسعود یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی مسعود است. معنی این نام،مبارک، خجسته،  نیک بخت، سعادتمند، نام پسر سلطان محمد غزنوی، نام شاعر معروف قرن پنجم، مسعود سعد سلمان بیان شده است. معنی مسعود در لغت نامه دهخدا و فارسی ضد شقی. …

ادامه مطلب

معنی اسم متین – معنی متین – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم متین – معنی متین – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم متین یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی متین است. معنی این نام، دارای پختگی، خردمندی و وقار، دارای متانت، استوار، محکم، از نام ها و صفات خداوند بیان شده است. معنی متین در لغت نامه دهخدا و فارسی درشت و استوار پخته …

ادامه مطلب

معنی اسم مبین – معنی مبین – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم مبین – معنی مبین – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم مبین یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی مبین است. معنی این نام، روشنگر، آشکار کننده،  آشکار، هویدا، روشن، نورانی، روشن بیان شده است. معنی مبین در لغت نامه دهخدا و فارسی بیان کننده، پیدا و آشکار کننده  جداکننده. جداکننده ٔ سر ازبدن …

ادامه مطلب

معنی اسم سعید – معنی سعید – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم سعید – معنی سعید – نام زیبای پسرانه عربی

معنی اسم سعید یکی از زیباترین نام های پسرانه عربی سعید است. معنی این نام،  – خجسته، مبارک، خوشبخت، سعادتمند بیان شده است. معنی سعید در لغت نامه دهخدا و فارسی نیک بخت، باسعادت و نیک بخت. ضد شقی افراد معروف با نام سعید سعیدآقاخانی …

ادامه مطلب

معمای جمع اعداد سه توپ برابر با ۳۰ شود

معمای جمع اعداد سه توپ برابر با ۳۰ شود

معمای جمع اعداد سه توپ برابر با 30 شود معما : همانطور که در تصویر نیز مشخص شده، 8 توپ داریم که هر کدام با یک برچسب عددی مشخص شده اند. آیا می توانید سه تا از آنها را انتخاب نمایید بطوری که مجموع این …

ادامه مطلب

آشنایی با ۱۵ رنگ موی زیبای برند گارنیر

آشنایی با ۱۵ رنگ موی زیبای برند گارنیر

اگر نمی توانید محیط اطرافتان را تغییر دهید رنگ مویتان را تغییر دهید. برخی از ما برای تغییر رنگ موی خود احساس هیجان داریم. اعتقاد بر این است که زنان با کفش های جذاب و موهای مناسب می توانند هر چیزی را بدست آورند. آیا …

ادامه مطلب