احکام دینیمذهبی

حیض و احکام آن- احکام بانوان

اولین نفری باشید که امتیاز میدهد.

خون حیض چیست و مدت زمان آن چقدر است ؟

حیض و احکام آن- احکام بانوان
حیض و احکام آن- احکام بانوان

حیض خونی است که پس ار رسیدن به سن بلوغ به صورت ماهانه از رحم زن بیرون می آید که هر بانوی با ید نشانه ها و علائم این خون را بداند تا به مشکل بر نخورد .در دین اسلام احکامی برای این خاصیت جسمانی بانوان در نظر گرفته شده که در اینجا ما شما را با این احکام آشنا می کنیم .در پستهای قبلی ما میتوان احکام بانوان روزه دار را نیز مطالعه کنید

حیض چیست؟

خون حیض چیست ؟حیض به خونى که پس از بلوغ، به صورت عادت ماهانه، در ایامى خاص از رحم زن بیرون مى‌آید، گفته می شود. برخى، حیض را به جریان خون مخصوص یا گرد آمدن خون در رحم و یا خروج آن از رحم تعریف کرده‌اند. به زنى که در حالت حیض است حائض مى‌گویند.

 

 خون حیض چیست ؟وعلائم آن 

خون حیض چیست ؟ غالب اوقات، تیره رنگ و غلیظ است و با حرارت و سوزش بیرون مى‌آید. البته خونى که زن در ایام عادت مى‌بیند محکوم به حیض است، هرچند فاقد ویژگیهاى یاد شده باشد.

براى تشخیص خون حیض از بکارت در صورت اشتباه، پنبه‌اى درون شرمگاه‌ نهاده مى‌شود، اگر خون دایره وار در پنبه شکل بگیرد، خون بکارت و اگر در آن نفوذ کند، خون حیض است. این آزمایش بر زن واجب است.
براى تشخیص خون حیض از خون ناشى از زخم درون رحم بنابر قول مشهور زن به پشت مى‌خوابد و انگشت میانى را داخل شرمگاه مى‌کند، اگر خون از سمت راست انگشت خارج شود، خون زخم و اگر از سمت چپ بیرون آید، خون حیض است.

 

 

حیض و احکام آن- احکام بانوان
حیض و احکام آن- احکام بانوان

خون حیض چیست ؟ شرایط آن به لحاظ سن

به لحاظ سن زن، خونى که زن قبل از نه سالگى (بلوغ) و نیز بعد از یائسگی مى‌بیند حیض نیست، هرچند داراى صفات حیض باشد. سن یائسگى بنابر مشهور در غیر قرشی و نبطی پنجاه و در آن دو، شصت سال قمری است.

خون حیض چیست ؟ ومدت زمان آن 

به لحاظ زمان، کمترین مدت حیض سه روز و بیشترین آن ده روز است. بنابراین، خون کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز حیض نیست. اقلّ طهر (پاکی از حیض) ده روز است. در نتیجه فاصله بین دو حیض کمتر از ده روز نخواهد بود، امّا در ناحیه زیادى محدودیتى ندارد.

بنابر قول مشهور، سه روزى که زن خون مى‌بیند باید پى در پى باشد، از این رو، اگر این سه روز در ضمن ده روز باشد، لیکن پى در پى نباشد (مانند آن که روزهاى اوّل، چهارم و هفتم خون ببیند) حکم به حیض بودن آن نمى‌شود.

 

حیض و احکام آن- احکام بانوان
حیض و احکام آن- احکام بانوان

احکام کلی زمان حیض

به جا آوردن عبادات مشروط به طهارت همچون نماز، روزه، طواف و اعتکاف بر حائض حرام است و پیدایى قاعدگی در اثناى آنها موجب بطلان عمل مى‌گردد.
قضاى نمازهای یومیه بر حائض واجب نیست. لیکن قضاى روزه ماه رمضان بر او واجب است.
تماس گرفتن با آنچه تماس با آن مشروط به طهارت است، مانند نوشته قرآن و نیز بنابر قول مشهور، اسامى خداوند، پیامبران و امامان (ع) بر حائض حرام است.
خواندن حتّى بخشى از سوره‌هایى که سجده واجب دارند بر حائض حرام است.
بنابر مشهور سجده کردن در صورت تلاوت آیه سجده و یا گوش دادن به آن (استماع) و یا شنیدن آن (سماع) بنابر قول به وجوب سجده هنگام سماع، بر حائض واجب است.
توقف در مسجد و گذاشتن چیزى در آن و مکث و عبور از مسجد الحرام و مسجد النبی بر حائض حرام است.
آمیزش با حائض از قُبُل حرام و استمتاع از وى در حد فاصل ناف تا زانو بنابر مشهور به گونه تماس با بدن بدون لباس و نیز آمیزش در دُبُر بنابر مشهور، مکروه است. سایر استمتاعات جایز مى‌باشد.
آمیزش با حائض موجب ثبوت تعزیر است. بنابر قول منسوب به مشهور کفاره نیز ثابت است.
کفاره آمیزش بنابر قول مشهور، بلکه ادعاى اجماع شده، یک دینار (18 نخود) در صورت تحقق آن در یک سوم اوّل ایام حیض و نصف دینار در صورت تحقق آن در یک سوم میانى و ربع دینار در یک سوم آخر آن است.
کفاره تنها بر عهده زوج است و بر زوجه حتى در فرض رضایت وى بر نزدیکی چیزى نیست.
آمیزش با حائض پس از قطع شدن خون و پیش از غسل جایز است، هر چند مکروه مى‌باشد. لیکن در اینکه جواز مشروط به تطهیر موضع است یا نه، اختلاف است.

 

حیض و احکام آن- احکام بانوان
حیض و احکام آن- احکام بانوان

احکام مستحب و مکروه در زمان حیض

بنابر قول مشهور، مستحب است حائض در اوقات نمازهاى پنج گانه، خود را پاکیزه کند و در مکانى که نماز مى‌گزارده یا هر مکان پاکیزه دیگرى رو به قبله بنشیند و به مقدار زمان نماز گزاردن به تسبیح، تهلیل، تحمید، صلوات و تلاوت قرآن مشغول باشد. هرچند در غیر این اوقات، تلاوت قرآن براى او کراهت دارد.

خضاب کردن با حنا و مانند آن، خواندن و همراه داشتن قرآن و نیز تماس با قسمتهاى نانوشته آن از قبیل حاشیه و بین سطرها بر حائض مکروه است.

 

استفتائات آیت الله بهجت در مورد حیض

در زمان حیض نزدیکی نمودن در مهبل حائض با علم به آن حرام است و درباره هر یک از مرد و زن، موجب فسق می شود علی المعروف، اگرچه معلوم نیست از گناهان کبیره باشد.
در صورت نزدیکی شوهر با همسر خود در زمان حیض کفاره بر زن واجب نیست، هر چند زن راضی به همبستری باشد. بلکه وجوب آن بر شوهر هم، معلوم نیست، و اظهر استحباب است و احتیاطا ترک کفاره نشود.
کفاره نزدیکی در زمان حیض عبارت است از یک دینار، (یعنی اشرفی هجده نخودی) که یک مثقال شرعی است. و این مقدار کفاره، در اوّل حیض است، و در وسط آن، نصف اشرفی است و در آخر آن، ربع دینار است.
در مورد زنی که با مصرف قرص از حیض جلوگیری می کند اگر خون خارج نشود، حکم حیض را ندارد و نزدیکی اشکال ندارد.
قول زن در حائض بودن و پاک شدنش مسموع است، اگرچه مظنون باشد که خبرش دروغ است. پس اگر بگوید حائضم، نزدیکی با او حرام است و اگر بگوید پاکم نزدیکی با او حلال است.
در جایز بودن نزدیکی کردن با زن پس از قطع شدن خون حیض و قبل از غسل، انجام غسل شرط نیست، هر چند قبل از غسل مکروه است و نیز بهتر است در نزدیکی قبل از غسل، ظاهر مهبل را شستشو نماید.
نزدیکی کردن از پشت (دبر) زن در ایام عادت ماهانه بنابر احتیاط واجب جایز نیست و بر فرض جهل کفاره ندارد.
اگر نداند همسرش عادت ماهانه است و بعد در حال آمیزش متوجه شود یا این که در ابتدای آمیزش حیض نبوده و بعدا شده واجب است فورا خود را کنار بکشد.
نزدیکی در حال حیض هم بر زن و هم بر مرد حرام است ولی بوسیدن و لذت های دیگر جایز است و لذّت بردن از مابین ناف تا زانو مکروه است.
نزدیکی کردن در مهبل، هم برای مرد حرام است و هم برای زن، اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی هم بیرون نیاید.
اگر در حال حیض کسی با زن خودش جماع کند و فرزندی متولد شود، حلال زاده است.

 

حیض و احکام آن- احکام بانوان
حیض و احکام آن- احکام بانوان

 

استفتائات آیت الله مکارم شیرازی در مورد حیض

نزدیکی کردن انسان با همسرش در حال حیض حرام است و احتیاط آن است کفاره آن را بپردازید.
نزدیکی با همسر در روز دوم و سوم عادت ماهیانه حرام است و اگر چنین عملی را مرتکب شد احتیاط آن است کفاره دهد و کفاره آن یک مثقال شرعی طلا معادل 75 صدم مثقال معمولی است.
نزدیکی در روز آخر عادت ماهیانه در حالی که هنوز خون قطع نشده، حرام است و بعد از آن اشکالی ندارد.

 احکام لکه بینى

. زنى که عادت عددیه دارد؛ با تمام شدن عادت خود تا قبل از پایان روز دهم، یک یا چند روز دیگر نیز لک ببیند و بعد پاک شود، آیا آن چند روز حیض محسوب مى شود؟

همه مراجع (به جز تبریزى، صافى و وحید): آرى، حیض محسوب مى شود (هر چند نشانه هاى حیض را نداشته باشد).

آیات عظام تبریزى، صافى و وحید: اگر نشانههاى خون حیض را داشته باشد، حیض محسوب مى?شود.

. خانمى که عادتش شش روز است، پس از پاک شدن غسل کرده است روز هشتم لکهاى خون (با نشانه هاى حیض) مشاهده کرده و پاک شده است؛ آیا باید دوباره غسل کند؟

همه مراجع: آرى، باید دوباره غسل کند

. زنى که عادتش در ماه هفت روز است؛ ولى همیشه پس از پاک شدن روز هشتم یا روز نهم، فقط لکه اى خون (با نشانههاى حیض) مشاهده مى کند، چه تکلیفى دارد؟

همه مراجع (به جز سیستانى، صافى و مکارم): باید همه (حتى پاکى وسط) را حیض قرار دهد. بنابراین لازم نیست بعد از پاک شدن اول غسل کند؛ بلکه باید تا روز هشتم یا نهم عبادات خود را ترک کند و سپس غسل کند]

آیه اللّه مکارم: تنها باید روزهایى را که خون دیده حیض قرار دهد و روزهاى پاکى (وسط) حیض نیست و حکم زنان پاک را دارد. [بنابراین بعد از پاک شدن اول، باید غسل کند و عبادات خود را تا روز هشتم یا نهم به جا آورد؛ آن گاه اگر لکه اى از خون مشاهده کرد و پاک شد، دوباره باید غسل کند.

 

حیض و احکام آن- احکام بانوان
حیض و احکام آن- احکام بانوان

 

آیات عظام سیستانى و صافى: باید روزهایى را که خون دیده، حیض قرار دهد و بنابر احتیاط واجب در روزهاى پاکى عبادت هاى خود را به جا آورد و آنچه را که بر حائض حرام است، ترک کند. [بنابراین بعد از پاک شدن اول، بنابر احتیاط واجب باید غسل کند و عبادات خود را تا روز هشتم یا نهم به جا آورد؛ آن گاه اگر لکه اى از خون مشاهده کرد و پاک شد، دوباره باید غسل کند].

لکه‏ هایی که زن بعد از یقین به پاک شدن می‏ بیند، با توجه به این که آن لکه ‏ها نه اوصاف خون را دارند و نه خون مخلوط با آب را، چه حکمی دارد؟

اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد اگر چه به‌ صورت لکه ‏هاى زرد رنگ و از ده روز تجاوز نکند همه آن لکه‏ ها محکوم به حیض است، و تشخیص این موضوع به عهده زن‏ان است.

لکه بینی بعد از قطع شدن خون حیض

من خانمی هستم که روز حیض می باشم بعد از آن یک روز قطع شده و دوباره لکه خون مشاهده می کنم تکلیف اینجانب در این مدت برای روزه گرفتن چگونه است ؟

در صورتیکه زمان لکه بینی به اضافه آن چهار روز از ده روز تجاوز نکند همه حکم عادت ماهانه را دارد و الا همان 3 روز عادت ماهانه است.

لکه بینی بعد از ایام عادت ماهانه 

اگر هفت روز عادت ماهانه زن تمام شود و زن روزه بگیرد اما در روز هشتم یا نهم لکه ای زرد رنگ ببیند که نداند خون حیض است یا ترشحاتی دیگر، وظیفه ی او چیست؟
پاسخ : چنانچه از ده روز بگذرد به مقدارى که در ماههاى قبل خون مى دیده عادت ماهانه قرار مى دهد، و بقیّه حکم استحاضه دارد. و اگر از ده روز تجاوز نکد همه آن حیض محسوب مى شود.

انجام غسل پس از قطع شدن خون حیض 

زمانی که زن از خون حیض پاک می شود یعنی دیگر خونریزی ندارد آیا می تواند غسل کند یا اینکه باید یک هفته از شروع خونریزی بگذرد؟
پاسخ : هرگاه از خون حیض پاک شد باید غسل کند و به واجبات خود عمل نماید.

 

منبع :هدانا

گردآوری :گروه مذهبی نماگرد 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا