طرز تهیه آش حبوبات جوانه دار مجلسی + فیلم آموزشی

طرز تهیه آش حبوبات جوانه دار مجلسی + فیلم آموزشی

طرز تهیه آش حبوبات جوانه دار مجلسی و فوق العاده مقوی + فیلم آموزشیطرز تهیه آش حبوبات جوانه دار مجلسی و فوق العاده مقوی + فیلم آموزشیهمانطور که از اسم آش حبوبات جوانه دار مشخص است در تهیه آن از حبوباتی استفاده می شود که بعد از چند روز خیسانده شدن جوانه زده اند. معمولاً در تهیه این آش از جو، عدس، ماش، برنج، نخود، لوبیا قرمز و لوبیا چیتی استفاده می شود که طعمی فوق العاده به آن می بخشد.طرز تهیه آش حبوبات جوانه دار مجلسی و فوق الع...

ادامه مطلب