حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت

حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت

حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت بر عهده کیست ؟   حقوق فرزندان حاصل از ازدواج موقت در پستهای قبلی با صیغه موقت آشنا شدید .در این جا به این موضوع می پردازیم احتمال اینکه از این رابطه که بطور موقت بین زن ومرد برقرار شده است فرزندی به وجود آید .سوالاتی برای همه پیش می آید که سرپرستی بچه و نفقه بر عهده چه کسی است ؟که ما در اینجا هم از نظر مراجع و هم از نظر اسلام به بحث می پردازیم حقوق فرزندان حاصله از ازدواج موقت یکی از مسائل که دارای اهمیت زیا...

ادامه مطلب