حکم سقط جنین از نظر مراجع تقلید    [caption id="attachment_28943" align="aligncenter" width="350"] احکام شرعی سقط جنین چیست ؟[/caption]   در مباحث قبلی ما در بخش مذهبی دسته احکام با احکام دوران بارداری و شیر دهی در ماه رمضان آشنا شدید .در این مبحث به ...