احکام شرعی سقط جنین چیست ؟

احکام شرعی سقط جنین چیست ؟

  حکم سقط جنین از نظر مراجع تقلید    احکام شرعی سقط جنین چیست ؟   در مباحث قبلی ما در بخش مذهبی دسته احکام با احکام دوران بارداری و شیر دهی در ماه رمضان آشنا شدید .در این مبحث به احکام شرعی سقط جنین می پردازیم .که اخبار سقط جنین در گوشه وکنار کشور به گوش میرسد .سقط ئجنین به معنای پایان یافتن بارداری در مرحله ای که زندگی نوزاد جریان دارد که به دو صورت ارادی و غیر ارادی انجام می گیرد .سقط جنین ارادی به دو دلیل انجام می شود ی...

ادامه مطلب