عوراض کاشت ناخن چیست ؟

عوراض کاشت ناخن چیست ؟

در دنیای امروزی که به میل به زیبا گرایی  در انسانها روز به روز بیشتر می شود .وبا توجه به پدیدار شدن انواع زیبایهای فردی از جمله طراحی ناخن ،زدن سایه ابرو ،پروتز لب و.…حال باید کمی اندیشید که وارد کردن مواد غیر طبیعی و شیمیایی به بدن برای داشتن صورتی زیباتر آیا می تواند عوارضی را برای ما به همراه داشته باشد .در این مبحث به عوارض کاشت ناخن می پردازیم که متاسفانه این روزها برای بانوان باب شده است .خوب است قبل از انجام کار به عوارض ناش...

ادامه مطلب