آیا می دانستید پرسپولیس عمدا گل پنجم را نزد ؟ [caption id="attachment_1389" align="aligncenter" width="500"] آیا می دانستید پرسپولیس عمدا گل پنجم را نزد ؟[/caption] گل پنجم پرسپولیس آیا می دانستید در دربی 82 پرسپولیس عمدا گل پنجم را نزد چون پرسپولیس هر زمان ...