نفقه چیست و چگونه محاسبه می شود

نفقه چیست و چگونه محاسبه می شود

نفقه چیست و چگونه محاسبه میشود، مبلغ نفقه چقدر است و شامل چه مواردی می شود ؟   نفقه زن نفقه چیست؟ نفقه در معنابه معنی :معاش ،خرج ،هزینه است و در اسلام خداوند نفقه و یا همان هزینه زندگی زن را بر عهده مرد قرار داده است .که شامل موارد متعددی است که ما در اینجا به آن می پردازیم .در ضمن پرداخت هزینه به زن نیز دارای شرایط است در ما در این پست برای شما عزیزان بازگو میکنیم .میتوانید در سایت نماگرد با مواردی دیگر از احکام که شامل :قسم ...

ادامه مطلب