مصاحبه ابوالفضل پورعرب با فریدون جیرانی+ناگفته های وی از عشق به فردین و سرطان اش

مصاحبه ابوالفضل پورعرب با فریدون جیرانی+ناگفته های وی از عشق به فردین و سرطان اش

مصاحبه ابوالفضل پورعرب با فریدون جیرانی+ناگفته های وی از عشق به فردین و سرطان اش مصاحبه ابوالفضل پورعرب با فریدون جیرانی+ناگفته های وی از عشق به فردین و سرطان اش ابوالفضل پورعرب در مصاحبه ای که با فریدون جیرانی انجام داد به بیان دلخوری هایش وناگفته هایی دررابطه با بیماری سرطان اش پرداخت درادامه متن گفت وگوی ابوافضل پور عرب وفریدون جیرانی را برای شما هموطنان آورده ایم. مصاحبه ابوالفضل پورعرب با فریدون جیرانی ابوالفضل پورعرب که به‌تازگی در برنامه‌...

ادامه مطلب