مصاحبه ابوالفضل پورعرب با فریدون جیرانی+ناگفته های وی از عشق به فردین و سرطان اش [caption id="attachment_8729" align="aligncenter" width="300"] مصاحبه ابوالفضل پورعرب با فریدون جیرانی+ناگفته های وی از عشق به فردین و سرطان اش[/caption] ابوالفضل پورعرب در مصاحبه ای که با فریدون ...