چرا بعد از شهادت امام حسین (ع) عزاداری تمام می شود؟!!

چرا بعد از شهادت امام حسین (ع) عزاداری تمام می شود؟!!

چرا بعد از شهادت امام حسین (ع) عزاداری تمام می شود؟!! چرا بعد از شهادت امام حسین (ع) عزاداری تمام می شود؟!! علت این اینکه چرا قبل از ایام عاشورا مردم به عزاداری می پردازند ولی بعد از به شهادت رسیدن امام حسین واسارات گرفتن اصحاب ویارانشان مراسم ها ومجالس عزاداری جمع می شوندرا در ادامه برای شما آورده ایم. یکی از نکات قابل تاملی که در عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) در کشور به چشم می‌خورد، این است که هیات‌های مذهبی هنوز عاشورا آغاز نشده ...

ادامه مطلب