حکم شرعی رحم اجاره ای چیست؟

حکم شرعی رحم اجاره ای چیست؟

  فتوای مراجع در مورد رحم اجاره ای    حکم شرعی رحم اجاره ای چیست؟ لذت داشتن فرزند برای بسیاری از زوج های ایران یه آرزو تبدیل شده است .اما راه حلهای پزشکی زیادی وجود دارد که می توان به اجاره کردن رحم برای پرورش جنین اشاره کرد .این روش به این طریق است که لقاح مصنوعی انجام می شود و به رحم زن یا رحم که اجاره کرده اند تزریق می شود .که خود این موضوع رحم اجاره ای دارای احکامی است که ما در اینجا به آنها اشاره می کنیم می توانید با...

ادامه مطلب