تعبیر خواب برق و برق گرفتگی چیست؟ [caption id="attachment_40996" align="aligncenter" width="413"] تعبیر خواب برق - برق گرفتگی در خواب چه تعبیری دارد؟[/caption] تعبیر خواب برق چیست؟ هر کس در زندگي خودش از چيزي بيشتر مي ترسد. در اين که همه ما مي ...