عذر خواهی مهاجر شجاعی از لیلا رجبی بعد از توهین!! [caption id="attachment_6766" align="aligncenter" width="450"] عذر خواهی مهاجر شجاعی از لیلا رجبی بعد از توهین!![/caption] احسان مهاجر شجاعی از لیلا رجبی ورزشکار المپیکی ومردم ایران به دلیل توهینی که با لفظ بی غیرتی ...