احضاررشید پور به دادسرا!!+انتقاد وی از وزارت نفت درحالاخورشید!!!

احضاررشید پور به دادسرا!!+انتقاد وی از وزارت نفت درحالاخورشید!!!

احضاررشید پور به دادسرا!!+انتقاد وی از وزارت نفت درحالاخورشید!!! احضاررشید پور به دادسرا!!+انتقاد وی از وزارت نفت درحالاخورشید!!! احضاریه دادسرا برای رشید پورمجری برنامه حالاخورشید به دلیل انتقاد وی از عزل ونصب در وزارت نفت , درادامه جزئیات مربوط به این ماجرا را بخوانید. احضاررشید پور به دادسرا!!+انتقاد وی از وزارت نفت درحالاخورشید!!! انتظار برعکس و نتیجه ی در عکس آستانه تحمل و نقدپذیری برخی مدیران دولت محترم تدبیر و امید چقدر است؟ چند و...

ادامه مطلب