دعوای علی صادقی و احمد پور مخبر بر سر چت با دختران [caption id="attachment_2888" align="aligncenter" width="382"] دعوای علی صادقی و احمد پور مخبر بر سر چت با دختران[/caption]   روز گذشته علی صادقی بازیگر محبوبت سریالهای طنز تلوزونی و سینمای کشور گفت که فرزند ...