احکام تیمم از نظر مراجع تقلید بزرگوار    [caption id="attachment_26403" align="aligncenter" width="336"] احکام تیمم[/caption]   در گروه مذهبی سایت تفریحی فرهنگی هنری نماگرد با مجموعه کامل از احکام دینی می توانید آشنا شوید .ما در پستهای اخیربه مواردی همچون، چگونه تیمم کنیم ،موارد و ...