احکام جنب شدن در ماه مبارک رمضان چیست ؟

احکام جنب شدن در ماه مبارک رمضان چیست ؟

فتوای مراجع نسبت به جنب شدن فرد در ماه مبارک رمضان احکام جنب شدن در ماه مبارک رمضان چیست ؟ جنب شدن و جنابت اتفاقی است طبیعی که در جسم موجودات زنده (پستانداران) بصورت ارادی و غیر ارادی رخ می دهد و چون خروج منی جزء نجاسات است و با توجه به این مهم به خصوص در ماه مبارک رمضان این پست را به پرداختن در مورد این مهم اختصاص دادیم.   جنب شدن در ماه رمضان زمان انجام غسل جنابت: اگر کسی در بین روز ماه رمضان جنب شود لازم نیست به دلیل صحیح بودن...

ادامه مطلب