فتوای مراجع نسبت به جنب شدن فرد در ماه مبارک رمضان [caption id="attachment_27865" align="aligncenter" width="295"] احکام جنب شدن در ماه مبارک رمضان چیست ؟[/caption] جنب شدن و جنابت اتفاقی است طبیعی که در جسم موجودات زنده (پستانداران) بصورت ارادی و غیر ارادی ...