خون حیض چیست و مدت زمان آن چقدر است ؟ [caption id="attachment_29091" align="aligncenter" width="350"] حیض و احکام آن- احکام بانوان[/caption] حیض خونی است که پس ار رسیدن به سن بلوغ به صورت ماهانه از رحم زن بیرون می آید که هر بانوی ...