حیض و احکام آن- احکام بانوان

حیض و احکام آن- احکام بانوان

خون حیض چیست و مدت زمان آن چقدر است ؟ حیض و احکام آن- احکام بانوان حیض خونی است که پس ار رسیدن به سن بلوغ به صورت ماهانه از رحم زن بیرون می آید که هر بانوی با ید نشانه ها و علائم این خون را بداند تا به مشکل بر نخورد .در دین اسلام احکامی برای این خاصیت جسمانی بانوان در نظر گرفته شده که در اینجا ما شما را با این احکام آشنا می کنیم .در پستهای قبلی ما میتوان احکام بانوان روزه دار را نیز مطالعه کنید حیض چیست؟ خون حیض چیست ؟حیض به خونى که پس ا...

ادامه مطلب