بانوان روزه دار چه احکام ويژه اي دارند؟   [caption id="attachment_28027" align="aligncenter" width="350"] احکام بانوان روزه دار چیست ؟[/caption]   بانوان که می خواهند در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند .مستلزم به یادگیری احکام روزه داری  هستند که مربوط به آنها می شود .به ...