حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟

حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟

  نظر مراجع راجع به رقصیدن در مجالس چیست ؟   حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟ رقصیدن رفتاری است که بر مبنای حس و حرکت جهت ابراز حسی پرشور و فزاینده انجام می پذیرد که بیان کننده یک حالت یا تجربه یا درک می باشد .و در عین حال یکی از رشته های هنرهای نمایشی است و از هنرهای هفتگانه به شمار می آید .رقص را حرکات موزون نیز مینامند .در اینجا به مبحث رقص در اسلام و نظر مراجع تقلید را در مورد رقصیدن جویا می شویم . امیدوارم پاسخگوی خوبی برای دیگر اح...

ادامه مطلب