نظر مراجع راجع به رقصیدن در مجالس چیست ؟   [caption id="attachment_30531" align="aligncenter" width="300"] حکم رقصیدن در اسلام چیست ؟[/caption] رقصیدن رفتاری است که بر مبنای حس و حرکت جهت ابراز حسی پرشور و فزاینده انجام می پذیرد که بیان کننده یک حالت ...