احکام روزه قضا

احکام روزه قضا

احکام بانوان روزه دار چیست ؟

بانوان روزه دار چه احکام ويژه اي دارند؟   [caption id="attachment_28027" align="aligncenter" width="350"] احکام بانوان روزه دار چیست ؟[/caption]   بانوان که می خواهند در ماه مبارک رمضان روزه بگیرند .مستلزم به یادگیری احکام روزه داری  هستند که مربوط به آنها می شود .به ...

احکام جنب شدن در ماه مبارک رمضان چیست ؟

فتوای مراجع نسبت به جنب شدن فرد در ماه مبارک رمضان [caption id="attachment_27865" align="aligncenter" width="295"] احکام جنب شدن در ماه مبارک رمضان چیست ؟[/caption] جنب شدن و جنابت اتفاقی است طبیعی که در جسم موجودات زنده (پستانداران) بصورت ارادی و غیر ارادی ...