چگونگی انجام غسل و انواع غسل چیست ؟ [caption id="attachment_27629" align="aligncenter" width="274"] چگونگی انجام غسل و انواع آن[/caption] غسل در لغت به معنای شستشوی بدن است .که به دو صورت ارتماسی و ترتیبی می توان انجام داد. بعضی از غسل ها بر ...