چگونگی انجام غسل و انواع آن+فیلم آموزشی

چگونگی انجام غسل و انواع آن+فیلم آموزشی

چگونگی انجام غسل و انواع غسل چیست ؟ چگونگی انجام غسل و انواع آن غسل در لغت به معنای شستشوی بدن است .که به دو صورت ارتماسی و ترتیبی می توان انجام داد. بعضی از غسل ها بر انسان واجب است و بعضی دیگر مستحب .غسلهای مستحب در اسلام نشان دهنده این است که پاکیزگی همیشه مورد توجه در دین اسلا م است اگر تمایل به آشنایی بیشتر  با احکام مرتبط با غسل هستید .می توانید در بخش احکام مذهبی سایت نسم فان آشنا شوید   چگونگی انجام  غسل  به دو طریق می توان غسل کرد ...

ادامه مطلب