کفاره روزه چیست ؟

کفاره روزه چیست ؟

کفاره روزه و مسائل مربوط به آن    کفاره روزه چیست ؟   شخصی که به دلایل بیماری مسافرت وغیره روزه خود را افطار کند . وتا سال بعد قبل از ماه مبارک رمضان روزه های قضا شده را ادا ننماید باید کفاره پرداخت کند .که مقدار آن توسط مراجع تقلید مشخص شده است .ما در این پست به احکام کفاره و پرداخت کفاره و کفاره به چه کسانی تعلق می گیرد ،کفاره بیماران و زنان باردار و شیره می پردازیم   کفاره یکی دیگر از واجبات مالی پر اهمیت که شاید بعد از زک...

ادامه مطلب