نماز خواندن در خانه ای که سگ نگهداری می کنند حکمش چیست ؟

نماز خواندن در خانه ای که سگ نگهداری می کنند حکمش چیست ؟

دیدگاه اسلام و مراجع  نسبت به نماز خواندن در خانه ای که ازسگ نگهداری  می کنند    نماز خواندن در خانه ای که سگ نگهداری می کنند حکمش چیست ؟ نماز خواندن در خواندن در خانه ای که سگ نگهداری می کنند چیست ؟چرا در دین اسلام سگ را نجس می دانند ؟در صورتی که سگ در بسیاری از زمانها و مکانها در کنار انسانها قرار داشته است مانند سگ اصحاب کهف .در قران کریم سه مورد از سگ سخن گفته است ۱.سگ اصحاب کهف ۲.ماجراب بلعم باعورا در سوره اعراف و ۳.حکم صید س...

ادامه مطلب