نفاس احکام مربوط به آن از نگرش مراجع تقلید    [caption id="attachment_29117" align="aligncenter" width="350"] نفاس چیست؟ گزیده ای از احکام نفاس[/caption]   نفاس خونی است که بعد زایمان یا سقط جنین از زن خارج می شود .که مانند خون حیض دارای شرایط و احکام ...