احکام امام و مامون در نماز جماعت   [caption id="attachment_29472" align="aligncenter" width="350" class="wp-image-29472 size-medium"] احکام نماز جماعت[/caption]   نماز جماعت به صورت دسته جمعی برگزار می شود .اولین نماز جماعت توسط پیامبر و حضرت علی (ع) خوانده شد .در نماز جماعت امام جماعت حمد ...