نماز عید فطر از اعمال ماه شوال  [caption id="attachment_33111" align="aligncenter" width="275"] نماز عید فطر[/caption]   نماز عید نمازی است که مسلمانان جهان در روز عید فطر و فربان می خوانند.نماز عید در سال اول هجرت بر مسلمانان واجب شد و در زمانحضرت محمد ...