ماجرای دختر فراری مشهدی و تجاوز به دختر در شمال

ماجرای دختر فراری مشهدی و تجاوز به دختر در شمال

ماجرای دختر فراری مشهدی و تجاوز به دختر در شمال ماجرای دختر فراری مشهدی و تجاوز به دختر در شمال دخترمشهدی به علت فشار خانواده فراری شد با پسری در فضای مجازی درد دل کرد و غافل از عاقبت این کار بود. بر هیچکس پوشیده نیست که هر خانواده ای و هر پدر و مادری صلاح فرزند خود را میخواهند و هیچ پدر و مادری نیست که راضی به اتفاقاتی ناگوار و جبران ناپذیر برای فرزند خود باشد اما گاه همین نگرانی ها و همین دلسوزی ها آنقدر به فرزند فشار می آورند که ...

ادامه مطلب