آخرین اخبار از پرونده قتل و تجاوز به ستایش قریشی ۸ مرداد ۹۵

آخرین اخبار از پرونده قتل و تجاوز به ستایش قریشی ۸ مرداد ۹۵

آخرین اخبار از پرونده قتل و تجاوز به ستایش قریشی ۸ مرداد۹۵ آخرین اخبار از پرونده قتل و تجاوز به ستایش قریشی ۸ مرداد ۹۵ آخرین اخبار از پرونده ستایش قریشی دختری که مورد تجاوز قرار گرفت و سپس به قتل رسید را در زیر مشاهده می کنید. آخرین اخبار پرونده تجاوز به ستایش دختر ۶ ساله افغانی امروز ۸ مرداد ۹۵ که وکیل مدافع متهم پرونده «ستایش» گفت: احتمالا هفته آینده پرونده موکلم از دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی ارسال شود و پس از آن برای جلسه بعدی د...

ادامه مطلب