رسوایی جنسی شاهزاده های قطردر پاکستان !! + عکس

رسوایی جنسی شاهزاده های قطردر پاکستان !! + عکس

رسوایی جنسی شاهزاده های قطردر پاکستان !! + عکس رسوایی جنسی شاهزاده های قطردر پاکستان !! + عکس رسوایی جنسی شاهزادگان قطری در پاکستان معمای سفر مجردی آنان به بهانه ی شکار پرنده را حل کرد. «انعام ملک» خبرنگار پاکستانی در مطلبی می‌نویسد: حضور شاهزادگان قطری در پاکستان به بهانه شکار چند پرنده دلیل جدی‌تری دارد و آن این است که خوشگذرانی این شاهزادگان با سو استفاده های جنسی آنان تکمیل می‌شود. « چرا باید شکار «هوبره» تا این اندازه مهم باشد؟ چرا این ...

ادامه مطلب