رسوایی جنسی شاهزاده های قطردر پاکستان !! + عکس [caption id="attachment_13188" align="aligncenter" width="250"] رسوایی جنسی شاهزاده های قطردر پاکستان !! + عکس[/caption] رسوایی جنسی شاهزادگان قطری در پاکستان معمای سفر مجردی آنان به بهانه ی شکار پرنده را حل کرد. «انعام ملک» خبرنگار ...